Văn hóa, nghệ thuật là động lực thúc đẩy hệ thống bài hát phương Việt Nam-Mexico

Rate this post

Văn hóa, nghệ thuật là động lực thúc đẩy hệ thống bài hát phương Việt Nam-Mexico - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác Bộ VHTTDL và Bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico Hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico

Tham dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có Đại sứ toàn quyền Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Nguyễn Thị Thu Phương. Về phía Mexico có bà Marina Nunez Bespalova, Thứ trưởng phụ trách phát triển văn hóa và lãnh đạo một số cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa Mexico.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng tương đồng, gần trong văn hóa, truyền thống của hai nước: Việt Nam gắn với văn minh lúa nước, Mexico gắn với văn hóa, ẩm thực từ ngô. Văn hóa chính là sức mạnh nội dung quan trọng, giúp nhân dân nước vượt qua mọi khó khăn, kiểm tra trong suốt chiều dài lịch sử, trong quá trình đấu tranh chống ngoại lai và xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng thống nhất Hải Bộ đặc biệt vai trò quan trọng của ngành Văn hóa đối với cả hai quốc gia, chia sẻ quan tâm, ưu tiên chung trong quá trình xây dựng, triển khai hệ thống chính sách, giải pháp trụ cột về văn hóa, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước. Đồng thời, hai bên xác định hợp tác văn hóa nghệ thuật chính là hiệu lực thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam- Mexico, tăng cường tình đoàn kết, chủ sở hữu, sự hiểu biết khác nhau giữa nhân dân hai nước. This hệ thống đã được lãnh đạo cấp cao, nhân dân hai nước vun đắp, xây dựng và phát triển qua các giai đoạn lịch sử, nhất là từ khi hai nước thiết lập hệ thống ngoại giao (19.5.1975) đến nay .

Văn hóa, nghệ thuật là động lực thúc đẩy hệ thống bài hát phương Việt Nam-Mexico - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Mexico Alejandra Frausto Guerrero

Tại buổi học tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Mexico Alejandra Frausto Guerrero đã chia sẻ các chính sách, sáng kiến ​​quan trọng mà Chính phủ Mexico đưa vào triển khai thực hiện. Trong đó, nhấn mạnh đóng góp của văn hóa trong quá trình giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước trong thời gian vừa qua như: giảm bất bình đẳng, giảm khoảng cách phát triển kinh tế giữa các lớp xã hội, định định hướng sự phát triển tốt đẹp của hệ thống thanh thiếu niên thế giới, cộng đồng thông tin qua các hoạt động văn hóa, hướng đến hạn chế trạng thái bạo lực trong xã hội.

Bộ Văn hóa Mexico cũng đã được xây dựng và phát triển chương trình văn hóa Mexico, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về các hoạt động văn hóa-nghệ thuật Mexico trên quy mô toàn quốc và quốc tế.

Trong tập hợp các hoạt động quốc tế về văn hóa, Bộ trưởng Alejandra Frausto Guerrero quản lý Chính phủ, Bộ Văn hóa Mexico quan tâm phát triển hệ thống hợp tác với Việt Nam về văn hóa – nghệ thuật nói chung và nhiều lĩnh vực các lĩnh vực như: điện ảnh, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, khảo cổ học… Mexico quan tâm đến hợp tác tại các cơ chế, tổ chức, diễn đàn quốc tế về văn hóa nghệ thuật. Trong đó, Bộ trưởng sự hài lòng về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong khổ liên đoàn quốc tế các hội đồng nghệ thuật và cơ quan văn hóa (IFACCA).

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng quyết định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ VHTTDL dành riêng cho quan tâm và nguồn lực cho văn hóa, nhấn mạnh vào trò chơi của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, hướng đến mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập nước (năm 2045). Để thực hiện mục tiêu quan trọng này, Việt Nam ban hành, triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Quốc hội Việt Nam đang xem xét thông tin qua Chương trình tổng thể về phát triển, chấn hưng văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như nhiều chủ trương, khác quan trọng sách. Đồng thời, quan tâm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực văn hóa …

Văn hóa, nghệ thuật là động lực thúc đẩy hệ thống bài hát phương Việt Nam-Mexico - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Alejandra Frausto Guerrero

Đối đầu với hợp tác kinh doanh Việt Nam- Mexico về văn hóa, nghệ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao, trân trọng cảm ơn Chính phủ, Bộ Văn hóa, các quyền của địa phương, nhân dân Mexico luôn luôn dành sự quan tâm, cất giữ, phát huy giá trị công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico trong thời gian vừa qua. Qua đó, thể hiện sự trân trọng, tôn trọng, yêu mến của đất nước, nhân dân Mexico dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân, đất nước Việt Nam. Hai bên nhất định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động lưu giữ, phát huy giá trị của công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành cơ sở, động lực quan trọng tăng cường tác động giữa hai nước không chỉ trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Để tiếp tục phát triển hơn nữa hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Mexico, trên cơ sở rà soát các kết quả trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Alejandra Frausto Guerrero trao đổi, nhất là hệ thống sẽ ký kết văn bản thỏa thuận có thể giữa hai Bên trong thời gian sớm nhất, bao gồm các lĩnh vực tác nghiệp, thực chất, hiệu quả mà hai Bên quan tâm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, sân khấu, ẩm thực…, đặc biệt trong tiền cảnh nước tiến tới phát triển hệ thống bài hát lên tầm Đối tác toàn diện trong sắp xếp thời gian.

Trước hội nghị MONDIACULT 2022, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói điều hành Việt Nam và đồng quốc tế đánh giá cao, xin chúc mừng Chính phủ, Bộ Văn hóa Mexico về những người đạt được về phát triển văn hóa riêng và đóng góp chung cho sự phát triển của ngành Văn hóa trên phạm vi toàn cầu. Các hoạt động, thành công này đã đi vào chiều sâu, có hiệu ứng lan tỏa, ảnh hưởng tích cực, tiếp nối những thành công được kể từ sau hội nghị MONDIACULT 1982 cũng được tổ chức tại Mexico.

Văn hóa, nghệ thuật là động lực thúc đẩy hệ thống bài hát phương Việt Nam-Mexico - Ảnh 4.

Hải bộ trưởng cùng đoàn tác giả chụp ảnh lưu niệm sau Hội đàm

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam là một trong 11 quốc gia trên thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa, Khoa học của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tín nhiệm và triển khai thành dự án thí nghiệm phát triển Văn bản số hóa 2030 thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về bản phát triển của Liên Hợp Quốc. Tại đó đánh giá tập trung, đo lường đóng góp của văn hóa đối với sự phát triển của quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng quản lý Bộ VHTTDL sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đối với các quốc gia, cộng đồng quốc tế về lĩnh vực này, qua đó quyết định vai trò, đóng góp của văn bản hóa để thực hiện các mục tiêu phát triển dựa trên toàn cầu.

Với vai trò chủ nhà, đồng chủ trì của Hội nghị MONDIACULT 2022, Bộ trưởng Văn hóa Mexico Alejandra Frausto Guerrero trân trọng những ý kiến ​​của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và cộng đồng quốc tế đưa ra những giải pháp, chiến lược cụ thể phát triển văn hóa trên toàn bộ yêu cầu trong thời gian sắp tới. Trong đó có đề xuất xuất Liên hợp quốc nghiên cứu, bổ sung bổ sung Mục tiêu phát triển mới (mục tiêu số 18) riêng về văn hóa bên cạnh 17 Mục tiêu phát triển đã được cộng đồng quốc tế khai thác vừa qua thời gian.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác Bộ VHTTDL, Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đã chào hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mexico./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *