Thông báo kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Rate this post

(HNM) – Trọng hai ngày 22-9 và 23-9-2022, Huyện ủy Hà Nội họp kỳ thứ 26. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. tra Thành ủy Hà Nội chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu phạm vi đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, phạm vi trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số dự án của huyện; không quan tâm thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát lĩnh vực tư vấn đối với Ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất, hướng dẫn quá trình thực hiện một số dự án do quận làm chủ đầu tư giai đoạn đoạn 2019-2020 phạm Luật tư.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, phạm vi thuộc quyền Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 và các đồng chí: Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện từ tháng 3-2014 đến tháng 8-2019; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng tài chính kế hoạch; Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND một số xã; một số bộ phận, chuyên viên Ban Quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện.

Trách nhiệm chính thức phạm vi, khuyết điểm thuộc về các đồng chí: Giám đốc Ban Quản lý dự án; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện; nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định:

– Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020.

– Kiểm tra xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với các đồng chí: Nguyễn Quang Khải, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện; Dương Hùng Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án; Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

– Chỉ đạo kiểm tra điểm trung bình, rút ​​kinh nghiệm đối với 15 đơn vị.

II. Xem xét kết quả kiểm tra khi có phạm vi dấu hiệu đối với tổ chức Đảng và Đảng viên tại Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Bế ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm, phạm vi trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện khuyết điểm, phạm vi phối hợp với Học viện Quân y thực hiện thử nghiệm, đánh giá bộ phát hiện SARS-CoV-2 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á , bad balance in social meeting, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên.

Kiểm tra chất lượng, mức độ phạm vi, khuyết điểm của tổ chức Đảng và các ủy viên có liên quan, Hàng cấm Kiểm tra Thành ủy quyết định:

– Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Chấp hành Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

– Thi hành kỷ luật bằng cách thức thực hiện tất cả các chức năng trong Đảng đối với đồng chí nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học – Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

III. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu phạm vi đối với tổ chức Đảng và Đảng viên tại Đảng bộ Viện Kiểm tra quốc gia xin phép và Sinh viên y tế nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác nhận: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra quốc gia chỉ xin và Sinh mệnh y tế nhiệm vụ 2016 – 2020 lãnh đạo, giám đốc Viện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và giám sát chất lượng. xin và sinh phẩm y tế; trong công tác chống dịch Covid-19, Viện tích cực kiểm tra nhanh, kiểm tra định mức Covid-19 nhằm truy tìm vết, góp phần đẩy nhanh tác vụ lọc, cách ly, điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quyền không thực hiện đầy đủ một số nhiệm vụ theo Quy chế của Đảng ủy; không lãnh đạo, chỉ ban lãnh đạo Viện báo cáo Bộ Y tế về kết quả kiểm tra trong công việc giám sát, đánh giá chất lượng 02 mẫu sinh phẩm chẩn đoán trong ống nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký tạm thời để sử dụng trong bộ lọc thử nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á; đồng thời, có điểm khuyết trong công việc lãnh đạo Viện tham gia Hội đồng tư vấn theo quy định của Bộ Y tế.

Bế ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Viện Kiểm định quốc gia kiểm tra và Sinh viên y tế nhiệm kỳ 2016 – 2020 và các nhân viên có liên quan. viên có liên quan, khắc phục sự cố, sửa chữa khuyết điểm.

IV. Xem xét lại các đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy viên Bộ phận Quản lý thị trường thành phố

Bậc cấm Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: Đội Quản lý thị trường số 17 Cục Quản lý thị trường thành phố đã thành lập Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với Công ty TNHH Sản xuất xuất và thương mại Phú Hưng Phát; Qua kiểm tra đã phát hiện, tạm giữ 68 đầu sách giáo khoa với 27.360 giả sách, tiêu hủy toàn bộ. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, quá trình xử lý của Đội Quản lý thị trường số 17 đã thực hiện sai quy định của Luật Xử lý chính và Bộ luật Hình sự năm 2015. Hội đồng giám sát tiêu hủy không tiến hành kiểm tra lại số sách thu trước khi tiêu hủy, không chứng nhận toàn bộ kiến ​​trúc quá trình tiêu hủy, không thiết lập biên bản theo thực tế biến. Một số bộ phận của Đội ngũ có hành vi lợi ích, các quyền hạn trong khi thi hành công vụ (chẳng hạn như: Nhận tiền của Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát; tự động trả lại một số tác giả và nhận tiền ơn từ Công ty Phú Hưng Phát …) đã được Cơ quan Cảnh sát Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tạo và truy tố.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định:

– Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Việt Phương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17); đồng chí Phạm Ngọc Hải và đồng chí Thành Thị Đông Phương, Ủy viên, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14 (Nguyên Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17).

– Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Chu Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý trường thành phố.

– Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Cục trưởng Quản lý trường thành phố.

– Kiểm điểm trách nhiệm đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kiểm tra – Phối hợp liên ngành, Nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp và đồng chí ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *