Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước tính đạt 1.327,3 Đồng tỷ đồng

Rate this post

Trong đó: Thu nội địa đạt 88,9% dự toán, tăng 18,8% (không kể thu tiền sử dụng đất, thu góp kiến ​​thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thuế, phí nội địa đạt 87,3% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ), riêng các khoản thu từ 3 khu vực kinh tế (trực tiếp tiếp theo từ hoạt động sản xuất – kinh doanh) ước đạt 83% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 83,3% dự toán, tăng 14, 1%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 77,7% dự toán, tăng 5,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 87,2% dự toán, tăng 18,9%; thu từ dầu thô đạt 213% dự toán, tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2021; thu cân bằng từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108,8% dự toán, tăng 22,1%. Tuy nhiên, vẫn còn 2 khoản thu không bảo đảm dự toán là môi trường bảo vệ thuế (đạt 62,1%) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 59%).

Có 61/63 địa phương thực hiện địa chỉ 8 tháng đạt từ 75% dự toán trở lên; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 11 địa phương thấp hơn so với cùng kỳ.

Về tổng chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1.086,3 tỷ đồng tỷ đồng, bằng 60,8% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 48,1% dự toán quốc hội quyết định; chi pay Nợ ước tính 70% dự toán; thường xuyên ước đạt 68,3% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước 9 tháng được thực hiện theo dự toán, trả lời các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán nợ đến hạn, quyền bảo vệ kinh phí phục hồi hậu quả thiên tài, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, vận hành cho các lương thực, lương ước và cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước.

Trung ương ngân sách từ dự phòng là 4,61 tỷ đồng, chủ yếu là bổ sung kinh phí phòng, Covid-19 chống dịch cho Bộ Quốc phòng (729,8 tỷ đồng) và hỗ trợ cho các phương thức ( 3.136 Tỷ đồng) kinh phí phòng, chống dịch và hỗ trợ người gặp khó khăn trong dịch vụ Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục vùng sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, bệnh dịch ; tạm bợ bổ sung hơn 4,1 nghìn tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg của Phủ Thủ tướng. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất ra khoảng 28,98 ma túy dự trữ quốc gia để phục hồi hậu quả thiên tài, dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân trong Tết Nguyên đán và hạt nhân đầu năm.

Báo cáo của Bộ tài chính cũng cho biết, về chi đầu tư phát triển, giải ngân 9 tháng đầu năm tuy giá trị có tăng so với cùng kỳ năm trước (+ 13%), nhưng vẫn chậm tiến độ so với yêu cầu; Tỷ lệ giải ngân sách mới đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao diện (cùng kỳ năm 2021 đạt 47,38%), trong đó giải ngân vốn nước ngoài chỉ đạt 19,07% kế hoạch. Có 7 bộ và 20 ngân sách địa phương đạt trên 50% kế hoạch, trong khi vẫn còn 14 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương tỷ lệ ngân sách thấp hơn 20% kế hoạch vốn được giao.

Trung ương ngân sách và ngân sách các phương tiện được bảo đảm. Tính đến hết ngày 26-9-2022 đã thực hiện phát hành 114,8 tỷ đồng tỷ lệ trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn quân bình 13,72 năm, lãi suất bình quân 2,62% / năm.

Tin, ảnh: HOÀNG LAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *