Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống du lịch Việt Nam

Rate this post

Theo Trung tâm thông tin (Tổng cục Du lịch), tại cuộc họp ngày 22/9, Tổng cục Du lịch đã báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) về tình hình triển khai thực hiện set “Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Quy hoạch).

Đảo biển du lịch là một trong những dòng sản phẩm được hỗ trợ phát triển mạnh mẽ.

Theo Tổng cục Du lịch, đến nay, dự thảo báo cáo Quy hoạch đã được chỉnh sửa, tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến ​​đóng góp, cơ bản bảo đảm các nội dung chuyên môn để báo cáo Bộ trưởng VH, TT&DL trước khi gửi xin ý kiến ​​các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành liên quan.

Quy hoạch cũng đã bám sát các nội dung dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia cũng như các tỉnh quy hoạch, thành phố đang triển khai, đồng thời, được thiết lập trong thời điểm hiện tại để bảo vệ phù hợp bảo mật; tích hợp được các liên kết nội bộ, xuất các đề tài của các phương thức.

Về quan điểm phát triển, Quy hoạch đưa ra 6 quan điểm chính, bao gồm: (1) Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, sử dụng tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo lực thúc đẩy sự phát triển triển khai các ngành và lĩnh vực khác; (2) Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh; (3) Phát triển quốc tế du lịch với khai thác có hiệu quả du lịch nội địa; (4) Phát huy năng lực, lợi thế quốc gia, chú trọng phát triển du lịch gắn với không gian biển, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc; liên kết chặt chẽ với các ngành, lĩnh vực; nâng cao hiệu quả liên kết giữa các vùng, địa phương và với quốc tế; (5) Phát triển du lịch gắn kết với bộ chuyển đổi số, tận dụng tối đa khoa học – công nghệ. (6) Phát triển du lịch vững chắc, sáng tạo, ứng dụng linh hoạt và hiệu quả với rủi ro, biến đổi khí hậu; phát huy yếu tố con người Việt Nam; đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, tự an toàn xã hội.

Về định hướng tổ chức không gian, sẽ có 6 vùng du lịch, bao gồm vùng Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch xuất 6 khu vực năng lực phát triển du lịch; 3 hành lang du lịch; phát triển du lịch không gian biển theo 4 khu vực; 71 địa bàn phát triển thành khu du lịch quốc gia.

Về sản phẩm du lịch, Quy hoạch xác định 4 dòng sản phẩm chủ đạo trên cơ sở khai thác thế mạnh, tạo thành thương hiệu quốc gia. Trong đó có: Du lịch biển, đảo (nghỉ dưỡng, tham quan, du lịch tàu biển, phát triển các trung tâm nghỉ dưỡng biển cao cấp; từng bước phát triển các vùng biển, đảo xa); du lịch văn hóa (di sản, lễ hội, tham quan, tìm hiểu văn hóa, đường sống, ẩm thực…, đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên công nghiệp văn hóa); du lịch sinh thái (phát huy giá trị nổi bật của vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng ngập mặn, miệt vườn, hang động, sông hồ… gắn kết với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp, sinh thái nghiệp…); du lịch đô thị (văn hóa, đường sống, sự kiện, mua sắm, công viên chuyên đề…, chú trọng phát triển kinh tế ban đêm).

Quy hoạch cũng nêu cao vai trò của sự phát triển du lịch văn hóa.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng xuất các sản phẩm du lịch bổ sung dựa trên thế mạnh các vùng, miền, địa phương như du lịch kết hợp thiết bị sức khỏe, du lịch – nông thôn, du lịch thể thao, du lịch lịch công nghiệp…

Mục tiêu đến năm 2025, du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn; trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển cao. Đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh; Việt Nam trở thành điểm đến có năng lực phát triển đầu hàng. Tầm nhìn đến năm 2045, quản lý vai trò điều hành kinh tế của du lịch Việt Nam; trở thành điểm nổi bật toàn cầu, trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, về cơ bản, quy trình lập Quy hoạch được bảo đảm, dự thảo Quy hoạch đề ra. Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch và đơn vị tư vấn theo lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam, phân tích dự báo, xu hướng phát triển, các phương án, mục tiêu phát triển, Nghiên cứu sâu hơn về vai trò liên kết trò chơi trong du lịch phát triển.

Quy hoạch cũng cần bổ sung phạm vi nghiên cứu, có hệ thống liên kết để tương tác trong khu vực và các quốc gia lân cận. Đánh giá kỹ hơn về tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng du lịch, hạ tầng giao thông. Đặc biệt, cần đề cao, phát huy yếu tố con người làm nền tảng để phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Quy hoạch cần làm rõ vai trò của 2 cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, kinh tế – chính trị, xã hội, tài chính lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển du lịch lịch giai đoạn tới. Đồng thời, Quy hoạch chỉ ra những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách cho Bộ VH, TT & DL đề xuất Quốc hội, báo Chính phủ để sửa luật, có cơ chế, đồng chính sách, ưu tiên phát triển du lịch lịch.

Quy hoạch thảo luận sẽ tiếp tục được hoàn thiện, xin ý kiến ​​các bộ, ngành, địa phương. Dự kiến, đến tháng 10/2022, đơn vị chỉnh sửa sẽ tiếp nhận, tập hợp ý kiến ​​của các bộ, ngành, địa phương; cuối tháng 11/2022 sẽ báo cáo Bộ trưởng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo hanoimoi.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *