Số tiền được mang theo người khi đi du lịch là bao nhiêu?

Rate this post

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng ngoại tệ tiền tệ mà các cá nhân đưa ra khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng việc chiếu mang theo không quá 5.000 USD hoặc các ngoại tệ khác có tương đương giá trị; Còn với đồng Việt Nam tiền mặt là 15 triệu đồng. The school CÁ NHÂN mang nhiều mức độ hơn sẽ phải khai báo cửa khẩu Hải quan.

Số tiền được mang theo người khi đi du lịch là bao nhiêu?  - ảnh 1

Du khách khi vào Việt Nam mang trên 5.000 USD cần khai báo hải quan

Còn lại với trường hợp nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền tệ có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào thanh toán tài khoản bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng cũng phải khai báo cửa khẩu Hải quan. Cảnh báo xuất hiện – cảnh báo xuất xứ có xác nhận của cửa khẩu hải quan về số lượng ngoại tệ tiền tệ mang vào là cơ sở để ngân hàng gửi ngoại tệ vào thanh toán tài khoản.

N

Mức ngoại tệ và đồng Việt Nam quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu không áp dụng cho những người mang cá nhân theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, ngân hàng thẻ, tiết kiệm sổ, chứng khoán loại và các loại giấy tờ có giá khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *