Sách cấp bảo mật thư viện đạt 110.000 bản sách

Rate this post

Bình Phước: Cổng thông tin điện tử


(CTTĐTBP) – Đến hết năm 2022, thư viện cấp huyện bảo đảm tài liệu đạt 110.000 bản sách (đáp ứng theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định số 93/2020 / NĐCP ngày 18/8/2020 của Chính phủ phủ). Từ năm 2023 đến hết năm 2025, thư viện cấp bổ sung 60.000 bản sách / 3 năm.

sach doc

Ảnh minh họa

Đó là mục tiêu phấn đấu mà UBND tỉnh đưa ra tại Kế hoạch số 282 / KH-UBND ngày 4/10/2022 về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

In this plan, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phát triển hệ thống tủ sách cấp xã, tủ sách phù hợp với hình thức thực hiện của địa phương phát triển văn bản hóa đọc ở cơ sở và xây dựng xã hội học tập. Hằng năm, duy trì và bổ sung các đầu sách, báo của sách pháp luật tại thư viện hoặc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng nhằm phát triển văn hóa đọc và đáp ứng nhu cầu học tập, tìm kiếm hiểu luật của người dân. Phấn đấu từng phường, xã, thị trấn xây dựng từ 1 – 2 cộng đồng thư viện, kết hợp với các loại dịch vụ, giải trí phù hợp để phát triển phong trào đọc sách và tạo thói quen đọc sách. Đồng thời, vận động mọi người cùng chung tay đóng góp các đầu sách, báo, tạp chí hay để phục vụ nhu cầu đọc sách và phát triển văn bản hóa đọc trong cộng đồng.

Đối với các tỉnh thư viện, đến hết năm 2022 phải đạt 200.000 bản sách, với đầu sách tối thiểu 50.000. Từ năm 2023 đến hết năm 2025, viện bổ sung 105.000 bản sách / 3 năm. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *