Quảng Nam thu hồi đất khu du lịch sinh thái Chim Ngói

Rate this post

>> Thao tác thử nghiệm

Ngày 18/9, Văn phòng UBND tỉnh thông tin ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói và giải đơn của ông Bùi Xuân Hiển , Giám đốc Công ty TNHH Mùa Vàng. Theo đó, tổ chức thanh tra, ban hành kết hợp thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hội An bao gồm dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói có bảo đảm quy định của pháp luật.

Thông tin từ tỉnh Quảng Nam, sau kết luận thanh tra, xử lý kết thúc thanh tra, đối tượng thanh tra không thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thu hồi đất, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Mùa Vàng đối với dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói.

Tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Khu đu lịch sinh thái Miền Chim Ngói với diện tích hơn 42.000m2 tại Hồi An.

Tỉnh Quảng Nam thu hồi đất, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói với diện tích hơn 42.000m2 tại Hội An.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch tỉnh Quảng Nam cũng đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. In Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) của thành phố Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, tại vùng đất thuộc phạm vi dự án đã được quy hoạch vào công ty đất cây xanh viên. Do that, no that the base method to going to theation of the area Khu du lịch sinh thái Chim Ngói.

Theo tìm hiểu, tỉnh Quảng Nam chấp thuận địa điểm và cho phép Công ty TNHH Mùa Vàng khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái và bán hàng lưu niệm vào năm 2005. Sau đó, dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tổng mặt bằng được xây dựng vào năm 2006.

Tỉnh Quảng Nam cũng đã cho thuê đất để doanh nghiệp thực hiện dự án là 32.301m2 vào năm 2007, sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 1194 / QĐ-UBND ngày 16/4/2007 với diện tích 41.710m2. Công ty TNHH Mùa Vàng cũng đã được tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 41.710 m2.

Thế nhưng, từ năm 2007 đến năm 2010, Công ty TNHH Mùa Vàng không triển khai xây dựng dự án đầu tư. Năm 2010, tỉnh Quảng Nam có quyết định về thanh tra liên kết tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức tại thành phố Hội An, trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói của Công ty TNHH Mùa Vàng.

một

Không có căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói do Công ty TNHH Mùa Vàng làm chủ đầu tư.

Theo Kết luận thanh tra số 2977 / KL-UBND năm 2011, kể từ khi được UBND tỉnh thu hồi đất và cho thuê từ ngày 22/02/2007 đến thời điểm UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra, Công ty TNHH Mùa Vàng is not used to be verify the permissions, cho phép xây dựng giấy phép, chưa thực hiện được tư vấn xây dựng các hạng mục của dự án. Cùng với đó, Công ty đã phạm quy tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003. Do đó, diện tích đất được thu hồi từ Công ty TNHH Mùa Vàng và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam quản lý lý.

Theo tỉnh Quảng Nam, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra và thu hồi đất, từ năm 2011 đến trước ngày 03/6/2022, ông Bùi Xuân Hiển, Giám đốc Công ty TNHH Mùa Vàng không khiếu nại các việc văn bản nêu trên theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông ấy gửi nhiều đơn có nội dung đề nghị và các văn bản, tờ trình có nội dung đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án.

Các kiến ​​nghị đơn của ông được tỉnh Quảng Nam, TP.Hội An và các cơ quan chức năng xử lý, trả lời đơn theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng về trình bày menu ngày 25/11/2020 về các đề xuất thành lập khác nhân pháp để tiếp tục thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Tư vấn tỉnh Quảng Nam không thống nhất việc thành lập mới nhân pháp để tiếp tục khởi đầu do not an an of the rule of law about the head private.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *