Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan

Rate this post

Folder format

Hiện nay, BHXH cơ quan đang thực hiện chi trả tiền lương thông qua một chính thức 2 hình thức sau:

– Trả tiền mặt cho người lao động hoặc người được ủy quyền lao động.

Tùy chọn theo địa chỉ đăng ký, người lao động hoặc người được ủy quyền có thể nhận lương trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc hệ thống thông báo điện tử hợp đồng với cơ quan BHXH để thực hiện trả lương, trợ cấp BHXH và người quản lý.

– Trả lương qua cá nhân tài khoản của người lao động mở tại ngân hàng.

Hàng tháng, tiền lương sẽ được chuyển đến tài khoản mà được đăng ký. Tuy nhiên, BHXH cơ quan chỉ chấp nhận việc nhận ngân khoản hàng chính của người được mệnh danh.

Trường hợp đăng ký tài khoản do người khác đứng tên, BHXH cơ quan sẽ không giải quyết việc trả lương theo cách này.

Ngoài cách thức truyền thông là hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH, NLĐ có thể ngồi nhà và dễ dàng thực hiện thủ tục này trên VssID ứng dụng hoặc công ty dịch vụ của BHXH Việt Nam.

Thay đổi nhận thức định dạng trên VssID ứng dụng

Bước 1: Đăng nhập VssID ứng dụng bằng BHXH mã

In the option service item Thay đổi lĩnh vực thức thức hoặc BHXH chế độ thông tin

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan - Ảnh 1.

Bước 2: Select the new end mong muốn và điền đầy đủ thông tin.

Các mục có dấu * màu đỏ là các ký kết thông tin phải điền vào

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan - Ảnh 2.

Bước 3: Sau khi điền chính xác và đưa đủ thông tin, ấn Send

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn OTP mã hóa, người dùng điền OTP mã hóa và ấn xác nhận để hoàn thành thay đổi.

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan - Ảnh 3.

Thay đổi lương định dạng trên công ty dịch vụ của BHXH Việt Nam

Bước 1: Truy cập trang web https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index và đăng nhập bằng BHXH mã

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan - Ảnh 4.

Bước 2: Trong phần Kê khai hồ sơ, tìm mục BHXH mode by the money to move sang lãnh đạo bằng cá nhân tài khoản và đảo ngược hoặc thay đổi cá nhân thông tin.

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan - Ảnh 5.

Bước 3: Select the newferate to want to and fill out the full information

Các mục có dấu * màu đỏ là các ký kết mục bắt buộc phải điền vào thông tin

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan - Ảnh 6.

Bước 4: Nhập kiểm tra mã và ấn Xác nhận.

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn OTP mã hóa, người dùng điền OTP mã hóa và ấn Xác nhận để hoàn thành thay đổi.

Người lao động thay đổi hình thức nhận lương mà không cần đến BHXH quan - Ảnh 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *