Nghị định 65 có ảnh hưởng tốt đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Rate this post

Ngày 28/9, FiinRatings đã tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến “Góc nhìn về chứng khoán dịch vụ tín hiệu”. Tại đây, các chuyên gia đã chia sẻ điểm về ảnh hưởng của Nghị định 65 như thế nào đối với chứng khoán chính.

FiinRatings: Nghị định 65 có ảnh hưởng tốt đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh 1.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Thuận – CEO Fiin Ratings cho rằng, việc ban hành Nghị định 65 là điều tốt cho thị trường trái phiếu Việt Nam. Với Nghị định 65, trường thị sẽ trở nên minh bạch hơn và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Cụ thể, các quy tắc định hướng đến báo cáo và công bố thông tin minh bạch. FiinRatings đánh giá cao các liên quan đến quyền biểu quyết và tỷ lệ tán thành 65% tổng số trái phiếu đang lưu hành giúp trái chủ động nắm bắt thông tin về doanh nghiệp và dự án mà họ đang làm đầu tư.

Tuy không có điều kiện chặt chẽ hơn đối với chào bán trái phiếu, nhưng Nghị định 65 yêu cầu nhiều hơn về hồ sơ chào bán trái phiếu và phương thức phát hành: được phép tái cấu trúc nợ / vốn cấp lại; hồ sơ chào bán trái phiếu và phương thức phát hành có yêu cầu khe hơn; do that, tổ chức phát hành phải có chính năng lực và có hồ sơ minh bạch để tham gia vào quá trình phát trái phiếu.

Ngoài ra, xếp hạng tín nhiệm bắt buộc trong một số điều kiện: tất cả các công ty có tổng giá trị phát hành trái phiếu bằng giá trị trong vòng 12 tháng gần nhất lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu sở hữu; or left phiếu nợ cân bằng lớn hơn 100% chủ sở hữu vốn phải được xếp hạng bắt buộc khi muốn phát phiếu trái hành.

Tuy nhiên, mới quy định trong Nghị định 65 cũng nâng cao tiêu chuẩn cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp: Tối thiểu tài khoản phải 2 tỷ đồng và họ cần duy trì số này trên cơ sở trung bình 180 ngày.

FiinRatings: Nghị định 65 có ảnh hưởng tốt đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh 2.

Nói về chứng khoán công ty, FiinRatings cho biết từ năm 2016, công ty chứng khoán tăng trưởng liên tục về tổng tài sản và chủ sở hữu tổng, đặc biệt là trong hai năm gần đây, chủ yếu là do nhiều công ty chứng khoán tăng vốn chủ sở hữu hoặc công ty kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu để tăng cường khả năng cho vay ký quỹ (Tuân thủ Quyết định 87 / QD-UBCK). FiinRatings dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian còn lại của năm 2022.

Vì vậy, với hàng hóa ngân sách và trung gian tài chính phi ngân hàng (NBFI), các công ty chứng khoán có tỷ lệ cân đối thấp hơn nhiều. Chủ sở hữu / tổng tài sản của ngành (tiền mặt của khách hàng nắm giữ) khoảng 45% – 60% trong giai đoạn 2016-2020, giảm thiểu rủi ro có khả năng suy giảm tài sản lớn. Đáng chú ý, chứng khoán công ty có quy mô lớn hơn có tỷ lệ lớn hơn so với các công ty có quy mô nhỏ hơn.

Nguồn tài trợ cho chủ yếu chứng khoán công ty là chủ sở hữu vốn. Tuy nhiên, đã có xu hướng gia tăng các khoản vay ngắn hạn trong một vài năm, chủ yếu để hỗ trợ hoạt động cho vay ký quỹ. FiinRatings đánh giá có các nguồn tài nguyên giá rẻ đồng thời tăng vốn chủ sở hữu để đẩy mạnh / mở rộng dịch vụ cho vay ký quỹ đang trở thành xu hướng chung của nhiều công ty chứng khoán, đặc biệt là chứng khoán công ty hàng đầu tại Việt Nam do có một quy định đối với hoạt động cho vay của họ.

Doanh thu của các công ty chứng khoán đến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó, doanh nghiệp giao dịch thường đóng góp khoảng 40% doanh thu của các công ty chứng khoán (và có thể đóng góp tới 70% doanh thu cho các công ty ty nhỏ hơn). Các dịch vụ khác như là môi trường dịch vụ và cho vay ký quỹ, dịch vụ Tư vấn & Bảo lãnh Phát hành.

FiinRatings đánh giá hiện chứng khoán phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nhìn chung, tự doanh và cho vay ký quỹ chịu rủi ro lớn nhất, tiếp theo là môi trường dịch vụ và dịch vụ Bảo lãnh phát hành. Tư vấn dịch vụ cũng bị ảnh hưởng bởi rủi ro mà chứng khoán môi trường công ty phải đối mặt

Tuy nhiên, kể từ năm 2016, tỷ suất lợi nhuận từ doanh nghiệp giao dịch của công ty chứng khoán có xu hướng ổn định hơn so với trường biến đổi, làm chuyên môn và nghiên cứu năng lực của các công ty cũng như quy định được thắt chặt.

Một số công ty chứng khoán như chứng khoán Bản Việt (VietCapital Securities – VCSC) cũng áp dụng chiến lược đầu tư dài hạn (vào các cơ hội có chức năng) giúp định vị đầu tư của họ ít bị ảnh hưởng bởi diễn biến trường .

FiinRatings đánh giá điểm mạnh của VCSC là dòng doanh thu đa dạng, đặc trưng bởi khách hàng, hoạt động tư vấn và ngân hàng tư vấn hoạt động từ lâu, phần lớn nợ từ khoản vay hợp đồng nước ngoài chi phí low and limit credit from the bank of the water, help linh hoạt tài chính trong trường hợp điều kiện thị trường không thuận lợi, nguồn vốn mạnh và khả năng tạo linh hoạt thu nhập với tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) cao hơn 18% trong 8 năm qua. Tuy nhiên, VCSC còn tồn tại 1 số điểm yếu như thị phần giảm thiểu, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *