Cần có những bước phá vỡ toàn diện về chính sách xã hội

Rate this post

GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu ý kiến ​​tại hội thảo, các đại biểu đánh giá, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề của chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, chính sách xã hội từng bước được hoàn thiện đồng bộ và thực hiện có hiệu quả, phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng hệ thống lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, cận tiêu chuẩn quốc tế, nhờ đó đã mang lại kết quả kết quả tích cực trong giải quyết vấn đề xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện thiện nguyện; The rate of the rate of the standard of Poor, giảm bớt dưới 3%; nhà ở xã hội được quan tâm; đã hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, trong đó có nhiều mục tiêu về giảm nghèo, y tế, giáo dục hoàn thành trước thời hạn, được đánh giá là điểm sáng. Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 …

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trong và nước ngoài có nhiều đánh giá, phân tích khách quan, khoa học kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách vấn đề xã hội giai đoạn 2012-2020. Vách ngăn phân tích sự phát triển nhận thức luận về chính sách xã hội của Đảng. Phân tích những bước chuyển về quan điểm đầu tư cho chính sách xã hội và các nguồn lực để thực hiện chính sách xã hội và đánh giá tác động đến việc triển khai chính sách. Làm rõ những thành phần, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất quan điểm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp về chính sách xã hội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cho rằng, để tiếp tục thay đổi mới, hướng đến các công ty phát triển cần phải có những bức phá toàn diện về chính sách xã hội, cả về pháp lý, quản trị và cung cấp dịch vụ đầy đủ, chất lượng lượng tương thích với trình độ phát triển kinh tế là rất cần thiết và chính công việc giải quyết các vấn đề xã hội sẽ là cơ sở, điều kiện và động lực để phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới trong xây dựng chính sách xã hội, cơ sở để Việt Nam có thể tham khảo, vận dụng; đồng thời chỉ ra những đặc thù trong chính sách xã hội của Việt Nam, phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong quá trình thực hiện hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *