Nghệ thuật ngược dòng: Create source script script phong phú

Rate this post

(HNM) – Vừa qua, lần đầu tiên, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) gửi thư đến các điện thoại viên gửi kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2023- Năm 2025. This is to to create source script for the plan to output the movie, film document, khoa học, phim hoạt hình sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ công việc và đáp ứng như yêu cầu văn bản hóa, nghệ thuật nhân dân.

Cục Điện ảnh cũng thông báo về chủ đề nhóm tham gia tuyển chọn kịch bản từng loại phim, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Điều kiện là các tuyển chọn tham gia kịch bản phải không được sản xuất phim. The powerpoint to send the option of the selection must be on the problem of the copyrighted; đồng thời, cần đáp ứng quy định về phim sản xuất năng lực.

Mở rộng hơn, các cơ sở có thể gửi kịch bản phim theo một trong 4 thể loại phim hoặc thậm chí có thể gửi kịch bản cả 4 thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. The text Tham gia có thời lượng để sản xuất truyện từ 90 đến 100 phút; để sản xuất tài liệu phim, phim khoa học, phim hoạt hình từ 20 đến 30 phút …

Lâu nay, nguồn kịch bản sản xuất phim từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ chính và đáp ứng nhu cầu của nhân dân luôn ở trạng thái hiếm và tập trung ở các cơ sở, đơn vị điện ảnh có yếu tố nhà nước. Mở rộng, công khai mời các cơ sở hình ảnh như vậy tạo ra các đẳng cấp giữa các đơn vị sản xuất phim trong công việc tham gia vào những dự án phim do Nhà nước đặt hàng; đồng thời, từ đây cũng tạo thêm nguồn kịch bản phong phú, đa dạng, giàu tính sáng tạo cho điện ảnh Việt Nam.

Và rất cần thiết bị điện ảnh, là khối tư nhân, thử sức mạnh nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *