Năm ven biển sẽ thí điểm thiết lập một số điểm du lịch cộng đồng nghề nghiệp

Rate this post

Chú thích ảnh
Du khách tham quan mô hình nuôi thủy sản trên Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN.

Theo Quyết định 1090 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, vững chắc giai đoạn 2022 – 2025, định hướng 2030, ưu tiên thí điểm phát triển du lịch cộng đồng nghề cá ven biển góp phần bảo tồn, phát huy hệ thống truyền thông giá trị, nhất là bản sắc văn hóa của các vùng ven biển, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, vật chất của dân đồng thời thay đổi nhận thức về kế hoạch sinh học để giảm bớt nền tảng.

Trong đó, từ năm 2022 – 2030, mỗi tỉnh xây dựng ít nhất một mô hình thí nghiệm điểm cộng đồng tại làng (xã) ven biển tại mỗi địa phương trong giai đoạn 2021-2025 và nhân rộng ra các tỉnh, thành phố ven biển có phù hợp điều kiện.

Chuyển đổi một số tàu cá khai thác sang máy chủ phát triển du lịch. Hỗ trợ quy hoạch, hạ tầng tại các điểm cộng đồng du lịch phát triển; hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá du lịch cộng đồng.

Ngoài ra, 5 dự án ưu tiên chương trình: Dự án dự án phục vụ khai thác hải sản hiệu quả; Dự án thử nghiệm thiết lập đầu mối thủy sản, chợ bán đấu giá hải sản gắn với các hãng cá, trung tâm nghề cá của các khu vực, khu vực; Dự án nâng cấp thương hiệu, giá trị của hải sản Việt Nam; Nghiên cứu dự án, chuyển đổi công nghệ nâng cao hiệu quả khai thác, sản phẩm bảo quản; Dự án xây dựng số hoạt động quản lý mô hình khai thác thủy sản ở Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *