Long An cần phát triển du lịch gắn liền với lễ hội nông nghiệp nước

Rate this post

Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: So với nhiều địa phương khác, Long An đã xây dựng trang web hoàn chỉnh và ứng dụng quảng bá, tương tác trong lĩnh vực du lịch. Do that, in the time to, the du lịch địa phương cần khai thác để lợi thế tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa phong phú lâu đời. Nhất là phát huy du lịch lễ hội gắn với sản xuất nông nghiệp và di sản văn hóa.

Long An có vai trò kết nối giữa vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và vùng ĐBSCL, kết nối với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, do đó rất thuận lợi trong việc phát triển du lịch. Việc quá gần TP.HCM có những trở ngại khi du khách chủ yếu đi ngang qua Long An để đến các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ, nhưng đây là sự thuận lợi cho du lịch trong ngày, nếu thật sự chú ý phát triển các sản phẩm đặc thù, gắn kết với hoạt động lễ hội.

Để phát triển vững chắc, Tiến sĩ Trần Văn Thông, Khoa Quản trị du lịch và Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM cho rằng: Du lịch địa phương cần sớm cá biệt hóa du lịch, sáng tạo ra cao hấp dẫn; hình thành thương hiệu, sản phẩm đặc thù để tạo ra sự cạnh tranh. Nếu có điều kiện, Long An nên xây dựng bảo tàng lịch sử, bảo tàng sinh học trong nông nghiệp của vùng để phục vụ du lịch trải nghiệm, giáo dục. Từ đó góp phần tạo nên động lực cho các sản phẩm du lịch khác cùng phát triển.

“Bảo tàng nông nghiệp thì thực hiện nhiều nước. Long An chúng ta cũng nên thế, tập trung tất cả các làng nghề lại, rồi đóng vai nông dân qua các thời kỳ đó, chẳng hạn như: xay bột, làm bánh, phục trang cũng đúng từng thời kỳ… Như vậy trong một không quá thôi, nhưng khách vẫn thế, vẫn được bảo vệ bởi chiều dài của nền văn hóa, được tất cả các cuộc sống của người dân bao quát cả một vùng rộng lớn ”, Tiến sĩ Trần Văn Thông phát biểu.

Để làm điều này, tỉnh Long An cần có chính sách hỗ trợ nông dân phát triển du lịch giải trí, nghỉ dưỡng trải nghiệm gắn với nông nghiệp, gắn với làng nghề … Sự hỗ trợ của ngành có liên quan and các doanh nghiệp đang kỳ vọng tạo nên tour liên kết, tuyến tránh trạng thái manh mún, rời rạc để mang lại hiệu quả kinh tế.

Theo Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang, Trung tâm phát triển nông thôn – Saemaul Undong, Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn TP.HCM: Làng Mai Tân Tây, huyện Thạnh Hóa là một trong những điểm nhấn để xây dựng. thương hiệu du lịch đặc trưng cho địa phương: “Có những điểm du lịch đã phát triển đại trà, khi chúng ta làm sẽ khó khăn hơn, làm sao chúng ta phải định hướng lại cho vững chắc. Thì với tờ giấy trắng trong chiến lược phát triển làng mai khi họ không có gì, chúng ta có thể hướng dẫn. triển khai nghiệp vụ và tạo nên thương hiệu du lịch gắn kết với địa phương du lịch “./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *