“Loadload” cho di sản

Rate this post

Di sản sẽ là yếu tố thu hút được lượng lớn khách du lịch quốc tế đến với địa phương.

Di sản sẽ là yếu tố thu hút được lượng lớn khách du lịch quốc tế đến với địa phương.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch là chiến lược hợp lý để giải quyết vấn đề này.

Di sản văn hóa Quảng Nam là nguồn tài nguyên quan trọng tạo nền tảng cung cấp cho ngành du lịch những giá trị, thương hiệu để thu hút lượng lớn khách hàng tìm đến. Tuy nhiên, công việc của khách du lịch đến quá đông cũng sẽ tạo ra nhiều yếu tố tiên quyết về môi trường, bị tổn hại di tích, biến đổi đời sống dân cư.

Không xem di sản là “gà đẻ trứng vàng”

Tỉnh Quảng Nam là địa phương may mắn được UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa thế giới là Khu đền thờ Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Các địa chỉ sản xuất này đã mang lại giá trị lớn cho các ngành du lịch, thông qua đó thu được sự quan tâm rất lớn của khách hàng quốc tế cũng như nội địa.

Tuy nhiên, công việc có quá nhiều khách du lịch đến di sản cũng được tạo nên áp lực cho 2 di sản trên. Vì vậy, việc tạo thêm những sản phẩm mới kết hợp với di sản, tạo nên chuỗi giá trị du lịch hoàn thành để giảm tải, giữ điểm đến hài hòa giữa phát triển và bảo tồn là một vấn đề vô cùng cấp thiết.

Ông Peter Debrine, Cố vấn cấp cao về du lịch – Bản di sản thế giới thuộc UNESCO cho rằng, hệ thống di sản của Quảng Nam được cả thế giới biết đến, nhưng địa phương không nên xem di sản là “con gà đẻ trứng vàng ”. Việc phát triển du lịch cần phải nằm trong tổng thể xã hội, coi văn hóa là nền tảng để tạo ra sức mạnh lan tỏa, vừa bảo vệ vừa phát triển mới là điều kiện cần.

“Cần đặt đồng địa bàn vai trò trong trung tâm du lịch, tăng cường điều kiện sống và làm việc của người dân. UNESCO hành động như những người giám sát, đưa ra khuyến nghị, bất kỳ hoạt động nào liên kết với di sản cũng cần có ý kiến ​​đề xuất của UNESCO. Các điểm khác nhau, không nên cho xây dựng quá nhiều ”, ông Peter Debrine khuyến nghị.

Thực tế, các điểm là khu di sản có lượng khách tham quan rất đông thế nhưng việc khách đến đông ở một điểm chỉ là hình thức du lịch tức thời, “du lịch selfie” (tự chụp ảnh) chứ không phải thật sự tạo ra nhiều giá trị. Vì vậy, ông Peter Debrine đề xuất xây dựng các tour du lịch trải nghiệm thiên nhiên, khuyến khích mọi người đi du lịch tận hưởng không khí, ra ngoài trời nhiều hơn. Muốn làm điều này thì phải ưu tiên đầu tư cho văn hóa, cho di sản. Các địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ công việc khai thác công nghệ, kết hợp với các phương tiện truyền thông để quảng bá hình ảnh điểm đến, trong đó lấy du lịch xanh làm thương hiệu.

Song hành giữa bảo mật tồn tại và phát triển

Ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch hiệp hội du lịch Quảng Nam cho rằng, hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch về phía Tây và phía Nam là yêu cầu giảm tải và bảo vệ các sản phẩm. Tuy nhiên, theo ông Thanh để nói về việc giảm tải cho các sản phẩm cần có những quan sát, đánh giá của các bên liên quan là người dân, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh, Nhà nước, …

“Nếu thông qua kết quả được đánh giá, chúng tôi nhận thấy vấn đề khi khách đến đông mà dẫn đến ảnh hưởng cho các bên, nếu chủ sở hữu có thể hưởng lợi mà thu nhập của ngân sách, doanh nghiệp trở lại thấp hơn, chúng tôi sẽ nhận ra bài học kinh nghiệm đưa ra các công cụ giải pháp. Còn lại việc xây dựng các sản phẩm mới sẽ mang lại các ứng dụng tốt cho du lịch xanh, trong đó là các sản phẩm về đêm ”, ông Phan Xuân Thanh nói.

Tải xuống đề mục cho các khu di sản văn hóa đã được nhiều địa phương có di sản nhận. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Quảng Nam cho biết, Quảng Nam là một địa phương có nhiều năng lực phát triển các sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống, đặc biệt là nơi có nhiều di sản văn hóa thế giới, các di tích văn hóa, lịch sử. Quảng Nam đã nhận, phát triển sản phẩm du lịch theo hướng “xanh hóa” là rất cần thiết. Chính vì vậy, Quảng Nam đã có chủ trương và định hướng phát triển du lịch Quảng Nam là “bảo vệ phát triển, bảo tồn để phát triển”.

“Với chủ trương và định hướng đó, Quảng Nam và đang tập trung phát triển, tạo ra các sản phẩm du lịch xanh, dựa vào nền tảng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và văn bản hóa giá trị đặc trưng, ​​tạo cơ hội để bảo vệ tài nguyên và phát triển du lịch một cách vững chắc. Phát triển kinh tế không phải bằng mọi giá mà phải có sự phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường ”, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *