Không sai lệch Bias, không bỏ lọt, không bỏ sót, không chạy tội, chạy án và không làm oan.

Rate this post

Ngày 19/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham chiếu, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra number 3 of Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thấm nước, tiêu cực chủ trì Hội nghị thông báo qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về phạm vi, kiến ​​nghị khởi tạo các công việc có dấu hiệu phạm vi phạm vi, kinh tế, tiêu cực tại Ban Quản lý Viện Kiểm sát cao cấp.

Giải quyết 906 đơn khiếu nại, tố cáo, phản hồi thông tin về pháp luật

Báo cáo kết quả kiểm tra cho biết, Ban Quản lý Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành, triển khai thực hiện các bài kiểm tra trực tuyến, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp theo, giải quyết tố, tin báo về phạm vi, kiến ​​nghị khởi tạo các công việc có dấu hiệu phạm vi tham chiếu, kinh tế, tiêu điểm nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành; chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả của công việc phối hợp các chức năng trong công việc kiến ​​nghị khởi động các công việc, dịch vụ tham chiếu giữa kinh tế.

khong lam sai lech khong bo lot khong bo sot khong chay toi chay an va khong lam oan sai hinh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Ban Quản lý Viện Kiểm sát nhân sự cao cấp chủ trì, phân phối ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về phạm vi và chỉ đạo Viện Kiểm sát dân chủ cấp phối hợp với các chức năng ban hành văn bản phục vụ công việc tốt. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, huấn luyện được đóng vai trò là cơ quan chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tham, có vai trò. trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tư pháp.

Bên cạnh đó, Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tiến hành 3.141 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện các quyền và kiểm tra hoạt động tư pháp, tổ chức hoạt động chức năng quản lý, công việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, thực hiện quy chế dân chủ, phòng, chống tham, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí,…; đã tham mưu Viện trưởng Kiểm sát nhân dân cùng cấp xử lý, giải quyết 906 đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật.

Kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham chiếu đã phát hiện 18 nguồn tin về phạm vi, chuyển đến Cơ quan điều tra của Công an 3, chuyển đến Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tin cao cấp tối đa nhân dân 15. Cơ quan quản lý Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tiếp nhận 558 source tin tức về phạm vi; đã giải quyết 461 tin, trong đó: chuyển giải quyết theo thẩm quyền 25 tin, khởi tố vụ án 124 tin, không khởi tố vụ án 312 tin, tạm đình chỉ 86 tin và kiểm tra, xác minh 11 thiếc.

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các thụ lý cấp, kiểm tra, xác minh nguồn tin về phạm vi tham chiếu, kinh tế, tiêu cực là 14.570 / 1.124.654 tin; đã giải quyết được 14.259 tin (đạt 97,9%); đang giải quyết 311 tin. Viện Kiểm sát ban hành 13.093 yêu cầu kiểm tra, xác minh, đạt 89,9%; thực hiện kiểm tra trực tiếp và ban hành cuộc kiểm tra sát thực 5.127. Viện Kiểm sát nhân dân cấp ban hành 2.466 kiến ​​nghị yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc khắc phục phạm vi, thiếu sót trong công việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về phạm vi.

Chống tham chiếu trong chống thấm dột

Sau khi nghe tham luận, ý kiến ​​phát biểu các thành viên Đoàn kiểm tra cũng như các đồng chí trong Ban Quản lý Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Lãnh đạo các cơ quan, Đơn vị …, Chủ nhiệm ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận và ghi nhận các kết quả đạt được trong công việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố, tin báo về phạm vi, kiến ​​nghị khởi tạo dịch vụ có dấu hiệu phạm phạm vi, kinh tế, tiêu cực tại Ban Quản lý Viện Kiểm sát nhân sự cấp cao; đánh giá sự hợp tác cao, thực hiện giám sát, đúng đề cương của các đơn vị được kiểm tra của Bộ.

khong lam sai lech khong bo lot khong bo sot khong chay toi chay an va khong lam oan sai hinh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh TTXVN.

Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị, Viện Kiểm sát nhân dân tối đa cần tiếp tục thực hiện tốt công việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát các cấp và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, chuyển giao, Tiếp nhận phạm vi ghi âm mã nguồn; đồng thời tiếp tục chủ động hơn, kịp thời, chặt chẽ, hiệu lực hiệu quả hơn để bảo đảm không làm sai lệch, không bỏ lọt, không bỏ sót, không chạy tội, chạy án và không làm sai.

Click to expand … method, solution is good only the direct of Tổng Bí thư đó là chống thấm trong các cơ quan chống tham chiếu.

Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương tin tưởng với tinh thần quyết tâm, quyết định, trách nhiệm cao, ngành Kiểm sát sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng , tiêu cực.

Thành Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *