KBNN: Số hóa 50% hoạt động kiểm tra vào năm 2025

Rate this post

(TBTCO) – Trọng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030, hiện đại hóa công việc thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống KBNN. Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Đinh Mạnh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kiểm tra, KBNN đã chia sẻ một số định hướng mới cho tác nghiệp thanh tra, kiểm tra đang được KBNN set up.

Theo đó, đẩy mạnh kiểm tra hoạt động, thanh tra chuyên ngành (TTCN) thông qua số môi trường và hệ thống thông tin. Phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 50% kiểm tra hoạt động của KBNN được thực hiện thông qua môi trường.

PV: Thưa ông, nhìn vào kết quả trong những năm qua có thể thấy toàn hệ thống KBNN đã rất nỗ lực trong công việc thanh tra, kiểm tra. Ông có thể chia sẻ những bài học kinh nghiệm mà KBNN đã đạt được thời gian?

KBNN: Số hóa 50% hoạt động kiểm tra vào năm 2025
Anh Đinh Mạnh Tuấn

Anh Đinh Mạnh Tuấn: Điều đầu tiên chúng tôi quan tâm là xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm cần theo dõi định hướng của thanh tra các cấp trên nguyên tắc: Tập trung kiểm tra những hoạt động ẩn chứa rủi ro cao, đưa vào đối tượng kế hoạch kiểm tra được theo dõi thứ tự phiên bản, đảm bảo không bỏ đơn vị.

Trong kế hoạch tác vụ thanh tra, kiểm tra hàng năm, cần sắp xếp, bố trí thời gian và con người hợp lý để có thể triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra nhanh, nhanh chóng, đặc biệt đối với các cuộc gọi thanh tra, kiểm tra đầu ra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình thanh tra tại đơn vị, thủ trưởng các đơn vị cần quán rượu với trưởng đoàn, cũng như các thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra phải thực hiện thanh tra, kiểm tra nội dung theo kế hoạch được phê duyệt; thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trong điểm, bảo đảm đúng, thủ tục, quy định thời hạn đúng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra, kiểm tra; sai phạm vi phát hiện qua thanh tra, kiểm tra phải được xử lý nghiêm ngặt, đúng quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra, báo cáo kiểm tra ban hành phải chính xác, khách hàng, có tình, có lý, các kiến ​​nghị xử lý các sai phạm về kinh tế, hành chính phải có khả năng thi cao sau thanh tra, kiểm tra .

Đặc biệt, hoạt động thanh tra, kiểm tra phải thực hiện công việc hợp tác tốt với các đơn vị có chuyên môn liên quan, thực hiện chứng tá túc từ xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra.

Điều này rất quan trọng, vì thực thi lực lượng của công việc thanh tra, kiểm tra KBNN rất mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời nội dung thanh tra, kiểm tra liên quan đến nhiều lĩnh vực, các nghiệp vụ khác nhau, nên ngoài lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra, cần thêm những người có chuyên môn sâu, am hiểu về từng lĩnh vực trong thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra tra.

Công ty Kho bạc Nhà nước hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thiện các thủ tục thanh toán vốn.  Ảnh: HT
Công ty Kho bạc Nhà nước hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thiện các thủ tục thanh toán vốn. Ảnh: HT

PV: Được biết, tới đây tác vụ thanh tra, kiểm tra của KBNN sẽ được dần dần số hóa, mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 50% hoạt động kiểm tra của KBNN sẽ được thực hiện thông qua số môi trường. Xin ông chia sẻ thêm về các mục tiêu?

Anh Đinh Mạnh Tuấn: Với hệ thống kiểm tra toàn bộ sự kiện, kiểm tra nội bộ, xây dựng hoàn thiện bộ máy và cố định lực lượng chức năng thanh tra KBNN các cấp có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, có khả năng khai thác dữ liệu trên the tech information, KBNN đã được đưa ra bởi thanh tra định hướng, kiểm tra trong thời gian tới.

Theo đó, KBNN sẽ thay đổi công cụ kiểm tra mới, giám sát hệ thống KBNN nhằm mục đích rút ngắn thời gian kiểm tra trực tiếp, từng bước chuyển từ công cụ kiểm tra phương thức trực tiếp tại trụ sở KBNN là đối tượng được kiểm tra tra sang thanh tra thực hiện, giám sát từ xa theo phương thức điện tử; xây dựng công cụ giám sát hoạt động KBNN các máy chủ đánh giá, kiểm tra, ngăn rủi ro trong KBNN hoạt động, cùng hướng tới triển khai thực hiện kiểm tra nội bộ KBNN.

Đẩy mạnh kiểm tra hoạt động, thanh tra chuyên ngành (TTCN) thông qua số môi trường và hệ thống thông tin. Phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 50% kiểm tra hoạt động của KBNN được thực hiện thông qua môi trường.

Special, KBNN tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra không để nhiễu loạn sách, gây khó khăn, phức tạp trong công tác kiểm tra chi NSNN, nâng cao hơn nữa chất lượng máy chủ hàng; duy trì tốt đoàn kết nội bộ, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại từng đơn vị KBNN, bảo đảm an toàn toàn tiền, tài sản Nhà nước giao KBNN quản lý.

PV: Giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu này được KBNN đặt ra như thế nào, nhất là đối với công ty TTCN khi các giao dịch của KBNN được thực hiện trên mạng môi trường, thưa ông?

Anh Đinh Mạnh Tuấn: KBNN đã set up plan to new content, method, quy ước kiểm tra, thanh tra phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin và hiện đại hóa KBNN hoạt động, bảo mật cảnh báo sớm các rủi ro và phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng trong phạm vi quản lý chế độ của nhà nước trong KBNN hoạt động; xây dựng tiện ích để khai thác dữ liệu đã được số hóa từ trực tuyến dịch vụ chương trình của bộ kiểm tra nội bộ máy chủ KBNN. Đặc biệt, KBNN sẽ đẩy mạnh ứng dụng, công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm khai thác cho các dữ liệu có sẵn trên môi trường điện tử để từng bước chuyển đổi từ kiểm tra phương thức, giám sát trực tiếp sang kiểm tra phương thức, giám sát trên điện tử môi trường, số môi trường.

Đối với công tác TTCN, KBNN sẽ tập trung thanh tra vào các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN, vốn trái phiếu chính phủ thực hiện kiểm tra chi NSNN thông qua KBNN; các account thường xuyên liên quan đến chi lương và có tính chất lương; thanh tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có biểu hiện nghi ngờ lợi nhuận, sử dụng tiền ngân sách phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra của các đơn vị KBNN. Bên cạnh đó, KBNN sẽ nâng cao chất lượng của công ty TTCN, đảm bảo đủ chứng chỉ của kết luận thanh tra trong việc thực hiện các kiến ​​nghị thông qua TTCN. Giám sát quan trọng, hình dạng trước khi triển khai TTCN, sự phối hợp giữa thanh tra và các bộ phận nghiệp vụ nhằm phát huy hiệu quả cao trong hoạt động TTCN.

PV: Bộ đếm chất lượng sẽ quyết định chất lượng cuộc thanh tra, kiểm tra. KBNN có định hướng gì cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công tác kiểm tra, kiểm tra trong thời gian tới, thưa ông?

Anh Đinh Mạnh Tuấn: Năm 2022 và những năm tiếp theo, KBNN xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện cập nhật kiến ​​thức chuyên sâu, các lớp đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức thanh tra kiểm tra sẵn sàng làm chủ được các công cụ, phần mềm phục vụ cho công việc thanh tra, kiểm tra. Special, KBNN sẽ mời những người giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để đào tạo nâng cao kỹ năng cho công chức thanh tra KBNN; tiếp tục phối hợp với IMF và các đối tác trong trao đổi kinh nghiệm và tham vấn triển khai công việc kiểm tra nội bộ trong KBNN toàn hệ thống.

PV: Xin cảm ơn ông!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *