Hướng dẫn thực hiện các hoạt động tàu du lịch lưu trú trên vịnh Nha Trang

Rate this post

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn điểm hoạt động du lịch lưu trú trên vịnh Nha Trang theo đề nghị của Chi nhánh Nha Trang – Công ty TNHH Sealife Group (gọi tắt Công ty ty Sealife Group).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, Cảng Hàng hải Nha Trang, UBND TP. Nha Trang… theo phạm vi, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm hướng dẫn Sealife Group thực hiện đúng quy định pháp luật chuyên ngành, bảo đảm an toàn cho người dùng, phương tiện, bảo vệ sinh môi trường trên vịnh Nha Trang. Riêng Sở du lịch rà soát lại quy định và hồ sơ; có tool hướng dẫn công ty liên quan đến nội dung; đồng thời gửi các cơ sở, ngành học, cơ sở liên quan, thực hiện phối hợp.

Trước đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho Công ty Sealife Group thí điểm hoạt động trên tàu du lịch lưu trú trên vịnh Nha Trang trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày 2-6; Vị trí neo đậu tàu nằm trong khu neo đậu tàu (khu A) đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố tại Quyết định số 47 ngày 20-1-2015. Công ty đã hoàn thiện các phương án thí nghiệm hoạt động lưu trú qua đêm trên vịnh Nha Trang và gửi thông báo đến các cơ sở, ngành về việc đưa Sea Aroma vào hoạt động thí điểm này từ ngày 10-9. Hầu hết các cơ sở, ngành của tỉnh và TP. Nha Trang đồng thuận với phương án hoạt động thí điểm, riêng Cảng hàng hải Nha Trang có văn bản phản hồi, đề nghị công ty liên hệ với Sở Du lịch để triển khai việc lấy ý kiến ​​các ngành, cơ quan chức năng năng lực và UBND TP. Nha Trang về phương pháp hoạt động tàu lưu trú du lịch qua đêm trên vịnh Nha Trang nhằm thẩm định phê duyệt hoặc trình duyệt UBND tỉnh theo thẩm quyền. Sau đó, phương thức thông báo được cấp phép có quyền kiểm duyệt đến các cơ quan, ban, ngành chức năng của TP. Nha Trang và tỉnh 15 ngày trước khi triển khai thực hiện.

XT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *