Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Rate this post

Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng, PGS, TS, Lê Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có hơn 450 đại biểu, là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Hội thảo nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những người đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân thực sự trong sạch, vững chắc, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trả lời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban tổ chức hội thảo lựa chọn, biên tập gần 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, Quản lý chất lượng Công một nhân dân. Hội thảo phân tích, làm rõ ba nội dung chính: Cơ sở luận về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, mạnh mẽ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian vừa qua; phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững chắc, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trả lời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả Hội thảo góp phần tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ công an hoạch định hướng, giải pháp nhằm mục đích, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ / TW ngày 16-3-2022 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững chắc, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trả lời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời, cung cấp nguồn tài liệu học tập máy chủ giảng dạy, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

To the server of the model, tuyên truyền, lan tỏa nội dung giá trị của hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc, Ban tổ chức hội thảo còn tổ chức trưng bày một số ấn phẩm, tài liệu có liên quan Hội thảo chủ đề đã được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *