Dấu ấn người Việt ở đảo Réunion: Ẩm thực Việt

Rate this post

Bà Vi Saulnier, dù là người không thấy vấn đề gì với việc thường được coi là người Trung Quốc, vẫn nhấn mạnh: “Phải phân biệt ẩm thực Việt Nam với ẩm thực Trung Hoa, và tôi hài lòng ở đây khi người ta bắt đầu biết phân biệt chuyện đó! ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *