Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm mạnh

Rate this post

Khối lượng đồng tương lai bitcoin đã giảm mạnh vào tháng 12 năm 2022.

Theo số liệu của The Block, khối lượng hợp đồng tương lai bitcoin giảm còn 386 tỷ USD trong tháng 12 năm 2022. Khối lượng giao dịch tiền tệ giảm 39% so với tháng trước khi điểm nhấn là tháng suy yếu nhất kể từ tháng 10 năm 2020 ( khi khối lượng giao dịch là 333 tỷ USD).

Hợp đồng tương lai bitcoin trên CME cũng đạt mức thấp nhất vào năm 2022 vào tháng 12. Với khối lượng chỉ là 19,5 tỷ USD trong tháng. Theo The Block Research, lãi suất mở của CME đối với hợp đồng tương lai bitcoin đã giảm 11,1% xuống còn 1,36 tỷ USD vào cuối tháng 12.

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của hợp đồng tương lai bitcoin CME đã giảm 53,1% xuống còn 632 triệu USD.

Carlos Gonzalez, một nhà phân tích tại 21.co, lưu ý rằng sự giảm sút về khối lượng không chỉ giới hạn ở thị trường phái sinh, vì điểm khối lượng trên sàn giao dịch tập trung cũng giảm đáng kể.

Theo Gonzalez, khối lượng giao dịch đã giảm khoảng 47,5% trong tháng 12 xuống còn 353,5 Tỷ USD từ 673 Tỷ USD trong tháng 11.

Thực tế là cả khối lượng tại chỗ và phái sinh đều giảm mạnh trong tháng 12 cho thấy tâm lý đầu cơ trên thị trường ít rủi ro hơn. Có thể giải thích cho hành động này là sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 đã dẫn đến sự thiếu tin tưởng vào các sàn giao dịch tập trung, dẫn đến ít hoạt động giao dịch hơn, ông nói.

Mặc dù không thể hiện quan điểm mạnh mẽ, nhưng Gonzalez cho biết khối lượng hợp đồng tương lai có thể tăng lên nếu các nhà đầu tư lấy lại niềm tin vào các sàn giao dịch tập trung:

Niềm tin vào các sàn giao dịch tập tin trung sẽ được phục hồi nếu chúng chứng minh được bằng chứng thực dự trữ của mình và không có sự sụp đổ nào nữa. Điều này cũng sẽ phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô và tâm lý chung của thị trường

Xem thêm: Hợp nhất tương lai là gì? Đánh giá chi tiết nhất về cách thức giao dịch

Giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm mạnh

4.1 trên 41 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *