Fintech Uala của Argentina ra mắt Bitcoin, Ether giao dịch tính năng

Rate this post

This service will be cung cấp cho 4,5 triệu người dùng ở quốc gia Nam Mỹ trong những tuần tới.

Uala, một công ty fintech có trụ sở tại Argentina, bitcoin giao dịch được phép ( BTC ) và ether ( ETH ).

Andres Rodriguez Ledermann, Phó chủ tịch Wealth Management tại Uala, nói rằng mới dịch vụ sẽ được cung cấp cho một số người dùng, nhưng nó sẽ được triển khai cho tất cả 4,5 triệu khách hàng Argentina of company in the week to.

This nền tảng chỉ cho phép mua và bán tiền điện tử – không thể rút tiền. Tối thiểu giao dịch khối lượng là 250 peso (0,83 đô la).

Rodriguez Ledermann không loại trừ công ty cung cấp tiền điện tử giao dịch ở Mexico và Colombiabut say add that the problem about the quy ước cần được nghiên cứu lại.

Uala is the first public company for the money of the transaction in Argentina, kể từ khi ngân hàng trung ương cấm hải ngân hàng cho phép khách hàng của mình truy cập vào tiền điện tử.

To tuân thủ các quy định hiện hành ở Argentina, Rodriguez Ledermann cho biết, Uala đã tạo ra một công ty đặc biệt để cung cấp dịch vụ tiền điện tử – Uanex, có trụ sở tại Anh và có công ty tiền điện tử Mỹ Latinh Bitso làm nhà cung cấp tiền điện tử thanh toán.

Vào tháng 8, Uala đã được huy động trong chuỗi giá trị Series D hỗ trợ 350 triệu đô la do SoftBank và các chi nhánh của đầu đồng dẫn Tencent. Tư vấn đầu tư được chuyển đổi lại cho công ty định giá là 2,45 tỷ đô la.


Xem thêm:

Fintech Uala của Argentina ra mắt Bitcoin, Ether giao dịch tính năng

4.1 on 54 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *