Nửa triệu người chuyển sang nền tảng Mastodon sau khi lấy Elon Musk mua Twitter

Rate this post

Suýt chút nữa người dùng đã xụp đổ đến Mastodon, một giải pháp thay thế phi tập trung.

Mastodon, được tạo ra vào năm 2016 bởi tổ chức phi lợi nhuận Mastodon gGmbH có trụ sở tại Đức, là một mạng mã nguồn mở bao gồm các hoạt động của máy chủ như nền tảng truyền thông xã hội riêng.

Mạng này cho biết lượng người dùng trung bình hàng tháng của họ đã tăng hơn gấp đôi lên 860.000 từ khi Elon Musk chính thức quản lý Twitter, gây ra một loạt các cuộc tranh cãi về những thay đổi khác.

Các máy chủ của Mastodon, chẳng hạn như mastodon.social, mastodon.online và mstdn.social có bố cục tương tự như Twitter, cho phép người dùng đăng tin bằng cách sử dụng thẻ bắt đầu bằng #, retweet và thích.

Tuy nhiên, Mastodon tìm cách phân biệt mình với Twitter và các trang mạng xã hội khác, cung cấp nền tảng nền không có kỹ thuật toán, quảng cáo hoặc phí.

Ngoài ra, tổ chức và cá nhân độc lập trên 3.600 mạng lẻ của máy chủ riêng lẻ sẽ được giao nhiệm vụ tạo ra các quy tắc và kiểm duyệt cho các trang web, trái ngược với cách tiếp cận từ trên Twitter.


Xem thêm:

Nửa triệu người chuyển sang nền tảng Mastodon sau khi lấy Elon Musk mua Twitter

4.6 on 61 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *