Đồng bộ giải pháp

Rate this post

(HNM) – Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ngại vấn đề nhân sự của ngành rất khó khăn khi cả cấp trưởng, trưởng phòng của Bộ – is the people have a good table of best – also xin nghỉ việc.

Thực tế nêu trên không phải là mới, nhưng tiếp nối công việc trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022, khi riêng lĩnh vực y tế có khoảng 9.700 nhân viên tại cơ sở y tế công việc xin nghỉ, cho hiện tượng this need to accept in the total height.

Vấn đề ở chỗ, khi người giỏi xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước, thì luôn có nhiều cơ hội làm việc khác; trong khi thực tế có yếu tố quản lý trường cần thay thế, thì lại “bình chân như vại”. Đây có thể coi là một “lực cản” với cơ quan nhà nước. Và khi chính các cơ quan đó thuộc diện “cầm cân nảy mực” trong nhiều quyết sách quan trọng thì câu chuyện không dừng lại ở các vấn đề đơn giản là bộ máy chọn làm việc ở đâu nữa, mà sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hành kinh tế – xã hội.

Thực tế, nguyên nhân phổ biến tạo bộ, công chức, viên chức nghỉ là tiền lương chế độ và chính sách đãi ngộ không tương xứng; cao công suất áp lực; cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc không đủ sức hấp dẫn. Cho dù thời gian qua, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương hỗ trợ về thu nhập cho Bộ quản lý, chức năng, viên chức, but this also is a decage method, missing ĐỒNG BỘ.

Qua đó cho thấy, công việc đầu tiên cần làm là các bộ, ngành, địa phương quan tâm, kịp thời bắt đầu tư vấn, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là ở cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định. Trong đó, cần sớm tham khảo, hoàn thiện các quy định về xã hội hóa, định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, dịch vụ công cộng sử dụng ngân sách nhà nước … to the compozit, the public function, the member an yên tâm làm việc, không sợ sai, né “trách nhiệm” như thời gian gần đây.

Đặc biệt, cần thay đổi vị trí mới tác giả, sử dụng bộ quản lý, công cụ, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là bộ trẻ em. Cùng với đó, khuyến khích, tạo điều kiện để quản lý, công việc, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, công việc năng lực. Đồng thời, có cơ chế, thỏa mãn chính sách, cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các bộ, ngành chức năng cũng cần nghiên cứu lại, tham khảo các cấp có thẩm quyền trên cơ sở kinh tế – xã hội của đất nước để triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ / Tục ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII vào thời điểm phù hợp, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. By thực tế, mức lương đối với bộ phận quản lý, công việc, viên chức, lực lượng vũ trang vài năm gần đây chưa được điều chỉnh, khi giá cả được sử dụng một ngày leo thang.

Cùng với đó, cần phải có giải pháp đánh giá bộ phận, công việc, viên chức thực sự hiệu quả, tránh trạng thái “Bình hòa vi quý”. Hơn ai hết trong vấn đề này xin hỏi trưởng các bộ phận, các đơn vị trong mỗi cơ quan cần đánh giá nhân viên một cách công tâm, thực sự chất lượng hơn.

Để giải tỏa “sóng ngầm” nghỉ việc trong cơ quan nhà nước không ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, rất cần thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *