Doanh thu tỷ lệ nhưng “tí hon”, PwC Payment gấp 82 lần KPMG và trả lương gấp nhiều lần

Rate this post

Big 4 is the way that we are used to call the name 4 the company company check to the most world: PwC, Deloitte, EY (Ernst & Young) and KPMG. Ban đầu, từ Big Eight, kiểm toán thu hồi còn Big Five vào năm 1998. Với sự cố sụp đổ của Arthur Andersen vào năm 2002, con số này giảm xuống còn bốn và vẫn duy trì cho đến nay.

Show nay, cả 4 công ty trong Big 4 đều đang hoạt động tại Việt Nam và là những phần đầu của công ty. Theo thông tin trên website Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – TDK Chi nhánh miền Nam, năm 2018, thị phần doanh thu của nhóm Big 4 là 50,41% doanh thu toàn ngành.

KPMG bị 3 “đồng nghiệp” bỏ xa

Theo thống kê số liệu, tại thị trường Việt Nam, 3 công ty PwC Việt Nam, Deloitte Việt Nam, EY Việt Nam bỏ khá xa KPMG Việt Nam. Khi 3 “đồng nghiệp” chạm mốc doanh thu tỷ đồng thì KPMG Việt Nam vẫn ở mức gần 600 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu mà cả lợi nhuận sau thuế KPMG Việt Nam đều thua kém các đối thủ. Cụ thể, năm 2021, KPMG Việt Nam chỉ thiếu đồng tỷ lệ 2, bằng 1/6 của EY Việt Nam, bằng 1/22 của Deloitte Việt Nam và bằng 1/82 của PwC Việt Nam. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của KMPG Việt Nam cũng rất thấp, chỉ là 0,4%.

Hai công ty khác là Deloitte Việt Nam và EY Việt Nam cũng có tỷ lệ sinh lời trên doanh thu không cao, số lần chỉ 4% và hơn 1%. Chỉ riêng PwC Việt Nam có tỷ lệ sinh lời 2 chữ số là 15% và đây cũng là công ty kiểm toán duy nhất đạt được lợi nhuận sau thuế hơn 100 Tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 2 năm gần đây, khi doanh thu EY giảm bớt, PwC đã nâng bước lên đầu về doanh thu.

Khi xem xét trên hiệu suất lao động (chỉ tính đến kiểm toán viên), nếu lấy doanh thu chia cho số lượng kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề thì trung bình 1 kiểm toán viên ở PwC Việt Nam mang về hơn 15 Tỷ doanh thu cho công ty, con số này ở EY là gần 14 tỷ đồng, ở Deloitte là gần 12 tỷ đồng và ở KPMG là 10,5 tỷ đồng.

PwC và Deloitte cũng là 2 đơn vị tiền lương, nhân viên cao nhất lần lượt là 630 tỷ đồng và 631 tỷ đồng. This chi phí ở EY là 490 Tỷ đồng còn KPMG là 403 Tỷ đồng.

Big4 kiểm toán Việt Nam: Doanh thu tỷ lệ nhưng lãi suất nhỏ hơn, PwC lãi suất gấp 82 lần KPMG và trả lương gấp nhiều lần - Ảnh 1.

Song song với cung cấp dịch vụ kiểm toán, Big 4 còn tham gia vào các hoạt động khác nhau như tư vấn, hướng dẫn tiếp tục tư vấn, thuế, pháp lý và nhiều hoạt động khác nhau. Doanh thu từ các mảng dịch vụ sử dụng tỷ trọng rất lớn trong nguồn thu của Big4, như PwC Việt Nam Tỷ trọng doanh thu khác lên đến 96%, còn dịch vụ kiểm toán BCTC của đơn vị có lợi ích mà chúng tôi chỉ mang về 48 Đồng tỷ lệ, sử dụng 5% chưa đầy đủ.

PwC và KPMG không có doanh thu từ dịch vụ kiểm tra báo cáo tài chính của đơn vị không có lợi ích của chúng như EY và Deloitte.

Big4 kiểm toán Việt Nam: Doanh thu tỷ lệ nhưng lãi suất nhỏ hơn, PwC lãi suất gấp 82 lần KPMG và trả lương gấp nhiều lần - Ảnh 2.

Riêng tách hoạt động mảng thành công ty

Cấu trúc nhóm doanh nghiệp Big 4 tại Việt Nam khá giống nhau khi đều tách các mảng hoạt động ra ít nhất hai công ty liên quan. Cả 4 công ty đều luật riêng lẻ thành 1 công ty luật.

Sau đó, EY và PwC cùng tách biệt mảng dịch vụ an toàn thông tin và PwC có thêm 1 hoạt động liên quan công ty trong tư vấn. KPMG cũng có 1 công ty liên quan hoạt động tư vấn giống PwC và có thêm 1 công ty hoạt động trong dịch vụ mảng. Còn lại các hoạt động tách biệt tách ra thành 8 công ty liên quan.

Big4 kiểm toán Việt Nam: Doanh thu tỷ lệ nhưng lãi suất nhỏ hơn, PwC lãi suất gấp 82 lần KPMG và trả lương gấp nhiều lần - Ảnh 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *