Đà Nẵng muốn chuyển cảng Tiên Sa thành tiền tệ du lịch

Rate this post

Cùng với việc chuyển đổi tiền lẻ Tiên Sa thành phố du lịch, Đà Nẵng còn muốn hình thành Khu du lịch Sơn Trà, đầu tư bến du lịch, bến thủy nội địa, hạ tầng bảo đảm phục vụ du lịch cho TP Đà Nẵng .

Một góc đông bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Zingnews)

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, vừa qua, UBND TP đã ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo theo.

Theo đó, trong thời gian đến quận Sơn Trà sẽ tập trung thực hiện, sớm hoàn thành dự án Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có các nội dung tổng hợp thể kinh tế – xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà; triển khai các nội dung tốt về quy hoạch đô thị thành phố, trong đó có địa chỉ Sơn Trà; tăng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, tái thiết lập đô thị trên địa bàn quận, nhất là các khu vực chưa đồng bộ, chưa hiện đại.

Có giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế về đêm; kêu gọi tư vấn phát triển sản phẩm du lịch mới, hình thành thêm các trung tâm thương mại lớn; xây dựng mới, nâng cấp các chợ của quận theo định hướng kêu gọi đầu tư, xã hội hóa để phát triển thành chợ văn minh, hiện đại.

Cùng với đó là đẩy nhanh việc thực hiện Đề án xây dựng thành phố trở thành hành động Trung tâm tài chính của khu vực; hình thành Khu du lịch Sơn Trà; chuyển đổi Cảng Tiên Sa thành tài liệu du lịch; đầu tư bến du thuyền, bến thủy nội địa, hạ tầng bảo đảm phục vụ du lịch.

Nguồn ưu tiên khai triển dự án đầu tư cảnh quan hai bên bờ sông Hàn. Kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án giao cho các tổ chức, cá nhân và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn quận; Đối với khai thác dự án chậm, thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục, liên kết pháp lý, đề xuất công việc thu hồi theo quy định.

Tổ chức kiểm tra việc giao khoán đất trồng rừng trên Bán đảo Sơn Trà. Tổ chức thực hiện quy hoạch Kiến trúc Dự án Khu Công viên chuyên đề tại khu đất Đài phát sóng An Hải, trong đó bố trí phù hợp phần diện tích, bảo đảm quy định để xây dựng Trung tâm hành chính quận Sơn Trà và update to plan to plan to map.

Nghiên cứu máy chủ chuyển đổi một phần Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng (Thọ Quang) sang phát triển thương mại dịch vụ và có lộ trình chuyển đổi Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang và Âu thuyền Thọ Quang thành Khu đô thị , Bến du thuyền kết nối với Khu đô thị vịnh Thuận Phước trở thành Trung tâm du lịch – du thuyền, nghỉ dưỡng, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển thành phố.

UBND TP giao các cơ quan được phân quyền thực hiện các nhiệm vụ có thể quy định tại Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức thực hiện tập trung, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá công việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo UBND TP (thông qua UBND quận Sơn Trà) trước ngày 30/10 hàng năm.

Kế hoạch trên đã được duyệt duyệt, xây dựng dự án kinh phí bảo đảm triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định liên quan đến nguồn kinh phí thường xuyên, gửi Sở Kế hoạch và Tư vấn thẩm định liên quan đến nguồn vốn đầu tư công, tham mưu UBND thanh phố bố trí kinh phí thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *