Cũ Bổ sung sửa lại! – Bình Phước, Tin tuc Bình Phước, Tin mới tỉnh Bình Phước

Rate this post

BPO – Sau gần 10 năm nước ta thực hiện Nghị quyết số 19-NQ / TW năm 2012 về việc tiếp tục thay đổi mới chính sách, luật về đất đai và Luật Đất đai năm 2013, dù đã đạt được những kết quả quan trọng song vẫn Nổi lên nhiều tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất. Công nghệ hóa tốc độ – hiện đại hóa nhanh cho thành ngữ “tấc đất, tấc vàng” không chỉ mang bóng dáng. Tình trạng sử dụng đất hiệu quả và đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Đó là một trong những lý do mà Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII ban hành Nghị quyết số 18 “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa ra nước ta trở thành nước phát triển có cao thu nhập ”. Với mục tiêu để nguồn đai đất được sử dụng đúng giá trị, công khai, minh bạch và hiệu quả, Nghị quyết số 18 được kỳ vọng sẽ hạn chế những bất cập trong chính sách quản lý đai đất tồn tại nhiều năm qua. Và như mọi mới chính sách đều được ban hành, các thế lực thù địch lại thường xuyên, bóp méo chính sách mới về đai đất Việt Nam.

Tần suất công khai, xuyên suốt chính sách đất đai của Việt Nam từ các thế lực phản động, thù địch tăng cao khi Nghị quyết số 18 được ban hành. Trang BBC tiếng Việt có bài “Việt Nam: Luật Đất đai là vấn đề căn hộ của thảm tham chiếu”. Bài viết có thể nhìn thấy hồ đồ, bản chất của pháp luật Việt Nam là chế độ đảng chủ, tức là cách diễn ra chương trình đảng chủ về mặt pháp luật chứ không được xây dựng về pháp luật. Rằng Việt Nam luôn đặt cương lĩnh của Đảng lên trên Hiến pháp thì chỉ khi nào sửa thì mới giải quyết được toàn bộ các vấn đề khác, trong đó có Luật Đất đai. Cũng với góc nhìn méo mó, xuyên suốt, trang Nhật báo Calitoday có bài “Đất đai ở Việt Nam cứ mỗi 5 năm đổi chủ một lần”. Hoài Nguyễn – tác giả bài viết nêu vấn đề: Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu là không chuẩn về khái niệm, vì không rõ toàn dân là ai. Do vậy, các quyền sở hữu này mù mờ và rất dễ dàng sử dụng. Quyền sở hữu toàn dân là một quyền thứ hai, là hàng không phải của ai. Trong khi người dân chỉ có quyền sử dụng đất. Đó là một quyền rất mỏng manh. Trang RFA có bài: “Gốc để sửa Luật Đất đai là công nhận quyền sở hữu về đất”. Bài viết của vị “tiến sĩ dân chủ” Nguyễn Quang A, chừng nào đất đai còn thuộc sở hữu toàn dân thì đó là sự lập lờ đánh dấu con đen, rất nguy hiểm… Còn lại trang Tiếng dân tin tức đăng bài: Độc vào “quỹ đất” để phát triển nước của Trương Nhân Tuấn. Bài viết cho rằng, cùng một sách chính về “quỹ đất” nhưng Việt Nam gây muôn vàn trường hợp “dân oan”. Những người bị cướp đất tuyệt đối đường sinh mệnh, trở thành gánh nặng của xã hội hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Rõ ràng đây là sự đánh giá khái niệm, bởi ở Việt Nam, đất đai là chủ sở hữu toàn dân, được xác lập tại Hiến pháp năm 1980 trên cơ sở tính toán của khách hàng của xã hội hóa đất đai chứ không phải của một tổ chức, cá nhân nào.

Trong khi các thế lực thù địch, phản ứng quyết liệt, bình luận rằng Nghị quyết số 18 không có gì thay đổi thì các chuyên gia, nhà khoa học chuyên nghiên cứu về quản lý đất đai lại cho rằng, Nghị quyết số 18 is new change, phù hợp thực tế, hài hòa và hiệu quả. Ngay cái tên của Nghị quyết số 18 là “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu cao enter ”has been canh sat the ky danh, lãnh đạo, chỉ đạo, sự điều hành của Đảng về quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, thực tế đã thấy quan điểm của chủ sở hữu tư nhân về đất đai là không phù hợp. By owner private about the ground will be lead to more results to toan, khi một số ít người có điều kiện kinh tế sẽ thu gom hầu hết đất đai và trở thành những nhà tư bản. Những người không còn đai đất, mất tư liệu sản xuất sẽ được bần cùng hóa và sự phân hóa giàu có – ngày càng nghiêm trọng, tạo nên sự loạn về chính trị, rất dễ dàng làm thay đổi bản chất của xã hội. chủ nghĩa mà Việt Nam và nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đang xây dựng. Thế nhưng, khái niệm “sở hữu tư nhân về đất đai” lại luôn được các cơ hội, phản hồi ca ngợi, coi đây là phương pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Những chiếc áo khoác dân chủ, luôn chống phá chế độ, Nhà nước như Nguyễn Quang A, Nguyễn Tường Thụy, Trương Nhân Tuấn… giả vờ quan tâm đến quyền lợi của người dân để chống phá. The ngôn ngữ của “nhà dân chủ” luôn là sự chụp lại, chỉ trích Nhà nước, chế độ. Còn lại những “giải pháp” mà họ tham khảo thường chỉ thỏa mãn các quyền lợi của một nhóm nhỏ và không mang tính xây dựng, vì xã hội ổn định. Sau đó họ lợi dụng cái nhóm nhỏ nhưng luôn luôn có chế độ bất kỳ cần kia để kích hoạt, tan vỡ ổn định chính trị – xã hội, làm chậm sự phát triển của đất nước. Họ hô hào phải áp dụng “chủ sở hữu tư nhân về đất đai” hoàn toàn không phải đứng về phía người dân như lớp sơn lò sưởi bên ngoài mà họ cố gắng tô vẽ. Thực chất chỉ là chiêu trò để hạn chế dần, tiến tới loại trừ vai trò của Nhà nước trong quản lý đất đai. Xa hơn là nhằm mục đích làm thay đổi bản chất xã hội, lái xe hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam và nước xã hội chủ nghĩa đang xây dựng.

Với những nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế, thực thi nghĩa vụ quốc tế và ổn định xã hội – trong đó có công việc ổn định trong quản lý đất đai… mà Việt Nam đạt được, cộng đồng quốc tế đã được ghi nhận. Thế nên chiêu trò chống phá trong phạm vi đất đai mà các thế lực thù địch, phản động cùng những kẻ cơ hội thực hiện cũng chỉ là “sửa cũ sửa lại”. Ở một đất nước hoàn toàn độc lập, tự do, thượng tôn pháp luật và luôn hướng tới hội nhập quốc tế như Việt Nam, những kẻ chống phá không bao giờ đạt được mục tiêu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *