Chỉ gần 6% kết quả giải quyết vấn đề liên tục được cấp điện tử có lý tính giá trị

Rate this post

Chỉ gần 6% kết quả giải quyết vấn đề liên tục được cấp điện tử có phương pháp xử lý giá trị - Ảnh 1.

Thủ tướng trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính – Ảnh: VGP

Sáng 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành người dân, doanh nghiệp.

Cần thay đổi tư duy, hành động

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong tiền cảnh có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nên cần phải giữ vững sự ổn định trong sự cố; keep the active server in the action; keep anable and the most of the same, the best scene in the step and the fbian; ro ro setting tool setting trong suy thoái và quản trị khủng hoảng.

Theo đó, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những cấu trúc tiền tố thành quan trọng của chiến lược thể chế phát triển (một trong chiến lược). Trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo đầu tư môi trường để làm lợi, làm lành mạnh…

To done to done the task of this quan trọng, Thủ tướng cho rằng cần phải thay đổi mới về nhận thức, tư duy và hành động. Mục tiêu nhằm khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước; nâng hiệu lực cao, hiệu quả trong công việc chỉ đạo của các quyền điều hành chính của các cấp.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cũng chỉ ra, từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định; đề cải thiện cách kiểm tra chất lượng mô hình, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nhập khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện hồ sơ hóa trị, thủ tục điều hành chính còn lại tương ứng thấp, khi mới có khoảng 5,92% kết quả giải quyết được cấp điện tử có phương pháp định giá để sử dụng lại.

Tương tự, chỉ có 17,5% hồ sơ được số hóa nhưng yếu tố chủ yếu chỉ dừng lại ở mức chuyển từ hồ sơ sang hồ sơ điện tử tại giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, mà chưa thực hiện đầy đủ số hóa quy định at xử lý giai đoạn, trả kết quả theo đúng quy định.

Văn phòng chính phủ đánh giá, triển khai số hóa cũng chậm, còn tồn tại và chưa triển khai nội dung huấn luyện, kết nối, tích hợp; chia sẻ dữ liệu giữa quốc gia cơ sở dữ liệu về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục điều hành chính cấp, chậm cấp tỉnh.

Crossover nhiều thủ tục

Văn phòng chính phủ cũng đánh giá tác động chỉ đạo, lớn điều hành vẫn theo hệ thống truyền thủ công thức, chủ yếu dựa trên hướng dẫn giấy để không kịp thời, thiếu chính xác, không xác định trách nhiệm và không cá nhân could not be a Personallyzation for; kỷ luật, kỷ cương trong công việc thực thi còn chưa nghiêm.

Trong khi đó, cải cách thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, liên quan đặc biệt đến đai đất, quản lý tài chính, đầu tư công, nội dung, lao động, công việc, y tế, giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu,… nhiều ngăn cản, chéo quy định, phân cấp, phân quyền chưa đầy đủ, rõ ràng, gây bức xúc trong xã hội.

Trình và thực thi phương pháp cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục còn chậm khi làm việc tham vấn, lấy ý kiến ​​người dân, doanh nghiệp chưa được quan tâm thực hiện rộng rãi.

Vì vậy, giải pháp in time to, Văn phòng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, kịp thời hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách. Thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; nâng cấp mạnh mẽ, tiếp tục hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số…

Thủ tục thời gian chính hành 5.0Thủ tục thời gian chính hành 5.0

Không chỉ ứng dụng công nghệ “bốn chấm”, đơn vị tôi còn triển khai cả một máy “năm chấm” nữa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *