Cần có đặc thù chính sách để phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tại Thủ đô

Rate this post

(HNMO) – Sáng 21-9, Bộ Tư pháp và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo của Thủ đô”.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Trưởng ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hà Nội sẽ đầu tư cho các dự án tạo ra công nghệ

Báo cáo về đề xuất chính sách của PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trình bày cho biết, Điều 13 Luật Thủ đô năm 2012 quy định chính sách phát triển khoa học và công nghệ of Thủ đô nhằm mục đích thu hút, phát huy tiềm lực của các tổ chức Nghiên cứu, đào tạo khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ trên địa bàn tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình học và công việc art point of Thủ đô; khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, chuyển công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm thực hiện, Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô giai đoạn 2013-2020 nhận định chung về bất kỳ quyền truy cập nào của tổ chức thi hành Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành, “Hoạt động khoa học – công nghệ thành phố Hà Nội không phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Khoa học – công nghệ và thay đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô ”.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định nguyên nhân về chế độ bất cập, hạn chế trong khoa học phát triển và công nghệ của Thủ đô, đó là khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành lực lượng quan trọng, phá vỡ. Hệ thống cơ chế, chính sách về khoa học – công nghệ chưa hoàn thiện; not reply request, the support, create an condition for the new change doanh nghiệp thực hiện, chuyển giao, công nghệ nâng cao trình độ; Kết nối nhìn hoạt động kết nối giữa các nhà khoa học với thị trường và doanh nghiệp chung còn yếu…

Theo báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Tổ chức xây dựng Luật Thủ đô (bản sửa đổi) đã triển khai khai báo thông tin thập phân, xây dựng bản báo cáo đánh giá tác động của chính sách “Huy động, sử dụng , phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, chuyển đổi mới sáng tạo của Thủ đô ”với mục tiêu: Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học – công nghệ, chuyển đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Báo cáo đưa ra 3 giải pháp bao gồm: Keep nguyên như hiện hành Quy định Luật Thủ đô và hệ thống pháp luật có liên quan trong lĩnh vực khoa học – công nghệ; thành phố được quy định các cơ chế, biện pháp và khuyến khích áp dụng các phương pháp thúc đẩy mới được tạo ra.

Qua hoạt động tích cực, tiêu điểm của các giải pháp, giải pháp 3 được ưu tiên lựa chọn xuất đề mục để thực hiện bộ sách chính mục tiêu.

Dự kiến ​​mô hình của giải pháp 3 là: Tư vấn mạo hiểm có sử dụng một ngân sách phần thành phố và huy động các phương pháp nguồn vốn khác nhau để thu hút, thúc đẩy khởi động, tạo doanh nghiệp, thay đổi công nghệ the ưu tiên lĩnh vực được chấp thuận thành phố.

Đầu tư thành phố cho các dự án tạo ra công nghệ, khởi động công nghệ mới để tạo ra thông qua các cơ sở tạo. Dự án ngân sách thành phố hỗ trợ 30-70% tổng số vốn mà dự án cần huy động, phần còn lại từ nguồn xã hội hóa (vườn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư nhân, vốn cộng đồng… làm cơ sở is create huy động). Tổng chi ngân sách nhà nước tăng giai đoạn 2026-2030 dự kiến ​​khoảng 450 Tỷ đồng, tạo ra 45 doanh nghiệp thành công, tổng cộng vốn dự kiến ​​thu hút được cho 45 doanh nghiệp 1,093 Tỷ đồng, gấp 2,4 lần vốn ngân sách nhà nước đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao đổi tại hội thảo.

Đề xuất các giải pháp

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham khảo ý kiến, thảo luận về sách xuất bản của thành phố. Trong đó, các vị trí đại biểu trong lần sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô lần này cần xây dựng chính sách phát triển tiềm lực khoa học – công nghệ, sửa đổi mới sáng tạo của Thủ đô, từ đó sửa đổi, bổ sung các công cụ thể hiện trong Luật Thủ đô hiện hành nhằm xây dựng, vận hành cơ chế chính sách riêng biệt cho Hà Nội.

Các đại biểu cũng cho rằng, để thực hiện chính sách này, cần có nhiều giải pháp: Có biện pháp Ưu tiên hỗ trợ các đặc thù để thu hút nguồn lực, sử dụng các nguồn lực có sẵn, chủ quyền bảo mật, dân tính thông tin chủ trong quản lý khoa học; hỗ trợ thúc đẩy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đổi mới công nghệ, phát triển hệ thống thay đổi mới tạo ra của Thủ đô; áp dụng các điểm thí nghiệm để thay đổi mới chế tạo, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Đặc biệt, từ các chức năng, thế mạnh riêng có của Thủ đô và những yêu cầu phát triển khoa học – công nghệ để thay đổi mới sáng tạo trong thời gian tới cần có cơ chế chính sách mới thực hiện đặc thù, vượt trội và mang tính phá vỡ, từ đó thiết kế thành các công cụ định hướng, khả thi trong Luật Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, việc xây dựng Luật Thủ đô không chỉ cho Thủ đô mà còn cho cả nước, bởi Thủ đô phát triển thì đất nước phát triển. Khoa học – công nghệ mới được tạo ra phải tăng GDP, phải là động lực để tăng đầu cá nhân thu nhập.

Cho rằng các ứng dụng chính sách còn chưa có hiệu quả trong công việc giải quyết các vấn đề như rác thải xử lý, ô nhiễm môi trường, nguồn nước…, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cho rằng cần có vai trò Dẫn dắt của Nhà nước chứ không phải để hoàn thành xã hội hóa. Đặc biệt, cần phải xác định tiêu điểm, hướng đến và kết quả đầu ra.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận, trao đổi ý kiến, thảo luận tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều gợi ý về sách mới cho Thủ đô Hà Nội.

“Các ý kiến ​​sẽ được ghi nhận, tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện chính sách này, đánh giá tác động một cách toàn diện để xây dựng hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (bản sửa đổi ) in time to ”, ông Phan Chí Hiếu định hướng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *