Camimex bị phạt vì sử dụng tiền thu từ chào bán trước khi UBCKNN xác nhận và công bố thiếu thông tin

Rate this post

Mới đây, Sổ chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử lý vi phạm chính đối với Công ty Cổ phần Camimex Group (Thuỷ sản Camimex, chứng khoán mã: CMX)

Cụ thể, CMX được UBCKNN xử lý tổng cộng 310 triệu đồng làm phạm vi lỗi:

Công no full content information theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tình hình công ty quản lý năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ. Cụ thể, trong năm 2020, Công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT); năm 2021, Công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT; tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản lý công ty năm 2020, Công ty thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo tình hình công ty quản trị năm 2021, Công ty thống kê có 21 cuộc họp.

Báo cáo tình hình công ty quản lý năm 2020 và năm 2021 không có toàn bộ hệ thống các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị. Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 01 / NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020 phê duyệt thông tin triển khai phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết HĐQT số 08 / NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua phương pháp bảo đảm việc phát hành cổ phiếu trả lời lệ phí tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 09 / NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Tại báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC kiểm tra 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không hiển thị giao dịch với bên liên quan.

Giải tỏa số tiền thu được trước point UBCKNN xác nhận kết quả. Ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn số 5260 / UBCK-QLCB về kết quả chào bán cổ phiếu ra mắt công ty của họ; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 Công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán).

Phạm vi định nghĩa về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo đó, giao dịch giữa Công ty với Công ty Camimex Cổ phần, Công ty Cổ phần Camimex Foods và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan đến nội dung của Công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 is not the Dai of the old meeting (ĐHĐCĐ) / HĐQT information through; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty Camimex cổ phần vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp nhận.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2022 CMX write gain sau thuế đạt 46 tỷ đồng, trong đó 36 tỷ đồng đến từ thanh toán của công ty mẹ. This is also a high end of the current doanh nghiệp thủy sản trong vòng 2 năm trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng 125% lên 72 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *