Build da nền theo Phúc Âm

Rate this post


HIỆP ƯỚC “NỀN KINH TẾ PHANXICÔ”:
XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THEO PHÚC ÂM

Hồng Thủy – Tin tức Vatican

Tin tức Vatican (24.9.2022)Các nhà kinh tế trẻ và Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký một hiệp ước cải thiện hệ thống kinh tế toàn cầu nhằm cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người.

Trong cuối ngày của sự kiện “Nền kinh tế Phanxicô”, Đức Thánh Cha đã cùng với hàng ngàn người trẻ từ hơn 120 quốc gia trên thế giới ký kết một hiệp ước, được đại diện bởi Lily Ralyn Satidtanasarn, một bạn trẻ đến from Thai Lan.

Trọng Hiệp Ước, họ cam kết tạo ra một nền kinh tế mới: “một nền kinh tế của hòa bình chứ không của chiến tranh, một nền kinh tế chống lại việc phổ biến vũ khí, đặc biệt là những thứ có sức hủy diệt khủng khiếp nhất, một nền kinh tế quan trọng đến việc sáng tạo và không bóc nó ”.

Hiệp ước

Chúng tôi, những nhà kinh tế trẻ, những doanh nhân và những người tạo ra sự thay đổi,
được gọi đến Assisi từ mọi nơi trên thế giới,
nhận thức được trách nhiệm về thế hệ của chúng tôi,
hôm nay kết thân cam kết, cách cá nhân và tập tin
Cuộc sống của chúng tôi dành cho tôi để làm nền kinh tế của ngày hôm nay và ngày mai trở thành nền kinh tế của Tin Mừng, và làm điều đó:
một nền kinh tế của hòa bình và không của chiến tranh,
một nền kinh tế phản hồi việc phổ biến vũ khí, đặc biệt là những vũ khí phá hủy nặng nề nhất,
một nền tảng kinh tế quan tâm đến sự sáng tạo và không sử dụng nó,
một nền kinh tế phục vụ con người, gia đình và sự sống, tôn trọng mọi phụ nữ, đàn ông và trẻ em, người già và đặc biệt là những người yếu đuối và dễ bị thương nhất,
một nền kinh tế sự kiện quan tâm thay thế bỏ qua và thờ ơ,
một nền kinh tế không bỏ ai lại đàng sau, để xây dựng một xã hội trong đó những viên đá não trạng thái loại bỏ trở thành nền tảng,
một công ty kinh tế nền tảng và công việc bảo vệ an toàn và xứng đáng cho mọi người,
một nền kinh tế mà tài chính là bạn và là đồng minh của nền kinh tế thực và của lao động chứ không phải chống lại chúng,
một nền kinh tế coi trọng và bảo vệ các nền văn hóa và truyền thông của các dân tộc, mọi sinh vật và thiên nhiên tài nguyên của Trái đất,
một nền kinh tế chống đói nghèo dưới mọi hình thức, giảm thiểu bất bình đẳng và biết cách nói với Chúa và thánh Phanxicô, “Phúc cho những người nghèo khó”,
a kinh tế nền được hướng dẫn bởi đạo đức của con người và mở lòng với siêu việt,
một nền kinh tế được tạo ra của cải thiện cho tất cả mọi người, tạo niềm vui chứ không chỉ sự giàu có, bởi vì hạnh phúc không được chia sẻ, thì không trọn vẹn.
Chúng tôi tin tưởng vào nền kinh tế này. Đó không phải là một điều không tưởng, bởi vì chúng tôi đã và đang xây dựng nó. Và một số người trong chúng ta, vào những buổi sáng đặc biệt, đã nhìn thấy nơi bắt đầu của miền đất.

Assisi, ngày 24 tháng 9 năm 2022
Các nhà kinh tế, doanh nhân, người tạo sự thay đổi, sinh viên và người lao động

Nguồn: vaticannews.va/vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *