Big Short Michael Burry nói về sự khác biệt giữa các cuộc khảo sát năm 2000 và ngày nay

Rate this post

Người dự đoán vụ sập năm 2008 tin rằng cuộc khủng hoảng này còn lâu mới kết thúc.

Bong bóng đầu tư thụ động là sự khác biệt chính giữa cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang trải qua ngày hôm nay và những gì thị trường trải qua năm 2000, theo lời của mẫu nguyên trong phim The Big Short, Michael Burry.

Anh ấy chính là message is the main field đang phát triển too hot and the current account are near as not to thoả mãn các nhà đầu tư đang cố gắng thoát ra.

Bong bóng đầu tư thụ động đã hình thành trong thập kỷ qua, được thúc đẩy bởi nhiều người có ảnh hưởng.

Các quảng cáo không lành mạnh đã tạo ra bong bóng trên cả thị trường tài chính và tiền điện tử.

Nhờ sự biến động của họ, các nhà sản xuất kỹ thuật số đã mang lại lợi ích đáng kinh ngạc trong các trường tăng giá. Các sản phẩm tài chính như Solana với lợi nhuận phần trăm 4 chữ số và Bitcoin mang lại hơn 250% lợi nhuận cho những người mua tiền điện tử vào năm 2020.

Những câu chuyện thành công trong lĩnh vực bán lẻ và lợi nhuận điên cuồng đã thu hút hàng tỷ USD vốn trong giai đoạn cuối của thị trường tiền điện tử, khi các nhà đầu tư tổ chức và những người chơi lớn dần dần loại bỏ thanh account ra from the fields.

Những điều kiện như vậy đã trở thành chất xúc tác cho sự sụp đổ lớn của trường tiền điện tử mà chúng ta đã thấy vào tháng 5 và tháng 6.

Theo Burry, khủng hoảng trên thị trường tài chính còn lâu mới kết thúc.


Xem thêm:

Big Short Michael Burry nói về sự khác biệt giữa các cuộc khảo sát năm 2000 và ngày nay

5 on 65 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *