Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt Nam trên môi trường số

Rate this post

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp Việt Nam trên môi trường số”.

Toạ đàm được tổ chức theo hình thức thảo luận mở, là diễn đàn cho các doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực nội dung, kinh tế số chia sẻ về xu hướng phát triển của nền kinh tế trực tuyến, cơ hội và các phép toán thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi bước ra sân chơi toàn cầu. This is an to the big face from the management of the basic management of the sound of the business content of the business content with the people and testes on the environment for that from that connect the basic management of the house water with business. nghiệp và trường để có những cơ chế, hướng dẫn chính và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trên môi trường số.

Ông Tạ Mạnh Hoàng, CEO Sconnect cho biết: Việt Nam chưa có chính sách, hoạt động cụ thể cho các doanh nghiệp nội dung phát triển, 8 năm qua vừa làm vừa mới chập chững. Trong thời gian qua, Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế số nhưng cũng phải gặp các trở ngại lớn về các vấn đề bản quyền. Việt Nam tuy đã có pháp lý hành lang nhưng thực tế trên nền tảng Internet rất khó áp dụng cho các nền tảng xuyên biên giới. Thiếu chủ hiệu để chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam trên không gian mạng.

Còn ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc đào tạo Ant Group, công ty vận hành kênh 500 YouTube và các nền tảng khác nhau cho rằng: Đơn vị từng gặp vấn đề về sản xuất nội dung về âm nhạc, sản xuất khi có một đơn vị khác lấy bản quyền, đăng ký giai điệu bài hát, không thể sản xuất nội dung về bài hát đó. Công ty đang gửi giấy phép cho YouTube nhưng YouTube yêu cầu phải có đơn vị pháp lý ở Việt Nam chấp nhận vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, lúc đó mới có thể xử lý toàn bộ vấn đề.

Ông Trần Lê Hồng, Phó cục trưởng Sở hữu trí tuệ cho biết: Vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) chưa được quan tâm đúng mức, nhất là doanh nghiệp. Fptshop.com.vn Quyền sở hữu trí tuệ có tính chất lãnh thổ, khi sản phẩm được tạo ra ở Việt Nam chỉ được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Còn lại tại khác quốc gia sẽ được bảo vệ theo luật ở quốc gia đó. Bên cạnh đó, vấn đề sở hữu trí tuệ không chỉ thuê dịch vụ là xong mà cần phải nhận thức đúng và có đầu tư đội ngũ làm chủ sở hữu trí tuệ để có cách tiếp cận phù hợp. Trên thực tế, doanh nghiệp không có đầy đủ nhận thức về quyền bảo vệ của sở hữu trí tuệ trên mạng môi trường.

Năm 2021, Tổng cục Thống kê ước tính kinh tế Việt Nam đạt khoảng 163 tỷ USD, chiếm khoảng 8,2% GDP cả nước. Trong đó cơ cấu thành phần Internet kinh tế số, nền tảng đạt 14 tỷ USD, chiếm 1% GDP. Dự báo doanh thu kinh tế Internet giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam đạt 57 tỷ USD vào năm 2025, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2021 là 21 tỷ USD.

Nền kinh tế Internet mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam sáng tạo ra những nội dung có giá trị, nằm trong đầu thế giới, như GameFi sản phẩm, game blockchain hay các sản phẩm giải trí như: Phim hoạt động, âm nhạc, nội dung giải trí phát hành trên trực tuyến nền tảng.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp tham gia sản xuất nội dung số, các chuyên gia cho rằng quá trình phát triển các doanh nghiệp tham gia trong nền kinh tế Internet phải gặp các công thức lớn. Trong đó có thể kể ra, mặc dù hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ khá đầy đủ: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh, Luật An ninh mạng…

Việt Nam đã tham gia các công ước quốc tế, hội nhập sâu rộng. Song thực tế trên Internet, rất khó áp dụng các chính sách này cho các chủ thể ở bên ngoài. Cụ thể, thiếu hiệu hiệu của các công cụ để chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ các doanh nghiệp Việt Nam trên không gian mạng.

Khả năng áp dụng pháp luật hiện hành với các chủ thể nước ngoài hoặc bên ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam không mạnh mẽ tính tuân thủ pháp luật của các chủ thể này không cao, gây thiệt hại nhiều cho các quyền và lợi ích của pháp luật. chủ thể trong nước và thiệt hại nguy hiểm đối với nền kinh tế quốc gia.

Bên cạnh đó, kết nối nhiều hơn với tốc độ nhanh hơn cũng làm tăng rủi ro về mô hình và tác động của phạm vi mạng và công ty tấn công trên mạng không gian.

Đồng thời, thiếu hụt lực lượng lao động đảm bảo kiến ​​thức và kỹ năng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhiều doanh nghiệp còn non trẻ chịu lực cạnh tranh rất lớn từ bên ngoài

Để các doanh nghiệp Việt Nam còn non trẻ khi hội nhập vào nền kinh tế Internet, rất cần có vai trò “bệ đỡ” của các cơ quan nhà nước, các hiệp hội, hội quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp gỡ bỏ các câu hỏi , đặc biệt là các câu hỏi về pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các sản phẩm sáng tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *