Bảo mật Hài hòa và phát triển trong nông thôn mới được xây dựng

Rate this post

(HNM) – Xây dựng nông thôn mới tại Thủ đô không chỉ phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế… mà còn hài hòa với việc lưu giữ không gian, nếp sống làng quê, bảo tồn di sản năm văn hiến . Hà Nội xác định rõ, xây dựng nông thôn mới Thủ đô phải mang bản sắc riêng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với Giám đốc Sở NN & PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ.

Giám đốc Sở NN & PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ.

New thôn nông thôn liên kết với thị trường hóa tiến trình

– Đồng chí có thể cho biết kết quả nổi bật trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội?

– New thôn xây dựng tiến trình không có điểm dừng và Hà Nội đã đạt được các kết quả nổi bật. Đến nay, thành phố có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bao gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, thị xã Sơn Tây. Trong đó, Đan Phượng là huyện đi đầu thành phố về xây dựng nông thôn mới, với 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về xây dựng nông thôn mới, thành phố có 382/382 xã (đạt 100%) đạt chuẩn nông thôn mới; 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới mẫu.

– Triển khai xây dựng nông thôn mới hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa đồng chí?

– Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội có lợi nhuận rất lớn, đó là sự đặc biệt quan tâm của Thành ủy, Hội đồng, UBND thành phố và các cấp, ngành, địa phương. Đặc biệt là luôn nhận được đồng thuận rất lớn từ người dân – đối tượng trực tiếp tham gia và thụ hưởng kết quả xây dựng nông thôn mới.

Tiếp nối thành công của Chương trình số 02-CTr / TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 04 -CTr / TU về “Đẩy mạnh thực hiện kết quả Chương trình tiêu chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông nghiệp dân giai đoạn 2021-2025 ”. This chương trình có nhiều nét mới, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh hơn “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn).

Chủ đề 04-CTr / TU chương trình ra khỏi mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở mức mới, với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng nông thôn mới thực chất hơn, thiết bị thực hơn, hiệu quả và gắn liền với nhau with too the đô thị hóa, có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc, nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại …

Có thể định nghĩa lại, Chương trình số 04-CTr / TU là kích thước lớn để Hà Nội triển khai hiệu quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, mẫu kiểu ở giai đoạn hiện nay và sau này. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho “tam nông” phát triển nhanh, vững chắc, để nông thôn Hà Nội thực sự trở thành những miền quê đáng sống.

Bên cạnh những lợi ích, Hà Nội cũng không gặp khó khăn khi thực hiện xây dựng mới nông thôn Chương trình. Với đặc thù là Thủ đô, tốc độ đô thị hóa nhanh, quỹ đất sản xuất không lớn; khu vực nông thôn có số lượng di sản văn hóa đa dạng cần được bảo vệ, phát huy … do đó, phát triển kinh tế hài hòa với phát huy giá trị văn hóa lịch sử của Hà Nội (làng văn hóa bảo vệ nghề, tín hiệu hóa trong quá trình phát triển) luôn là “bài toán” khó.

– Hà Nội phấn đấu năm 2022 100% huyện, thị xã nông thôn mới. Đồng chí có thể thông tin thêm về vấn đề này?

– Hà Nội phấn đấu hết năm nay có thêm 3 tiêu chuẩn nông thôn mới (bao gồm Ứng Hòa, Mỹ Đức và Ba Vì), tổng số huyện, thị xã chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn new of city up 100%. Số xã được công nhận đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao thêm 25 xã; number of xã are got out of the title of nông thôn, kiểu mẫu tăng thêm 15 xã.

Phát triển hài hòa giữa hệ thống truyền thông và đại diện

– Xây dựng nông thôn mới nâng cấp, nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội còn nhiều khó khăn trong việc đặc thù phát triển đô thị như những công thức giữa bảo tồn và phát triển, đồng chí có thể nói rõ hơn về nội dung này?

– Hà Nội set up a number of built-in nông thôn mới nâng cao hơn so với quy định chung. Cụ thể, theo Quyết định số 3098 / QĐ-UBND ngày 29-8-2022 của UBND thành phố, bộ Tiêu chí xã mới bao gồm 19 tiêu chí, 60 chỉ tiêu, nhiều hơn 11 chỉ tiêu so với bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (49 chỉ tiêu). Còn lại bộ tiêu chí của nông thôn mới nâng cấp gồm 19 tiêu chí, 78 chỉ tiêu. Trong đó có một số tiêu chí, chỉ tiêu cao hơn so với các tiêu chí theo Văn bản số 521 / VPCP-NN ngày 15-1-2018 của Văn phòng Chính phủ về ban hành nội dung trọng tâm xây dựng chuẩn nông thôn mới nâng cấp, điều kiện, tiêu chuẩn, công nhận nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, định hướng chỉ đạo xây dựng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của Bộ NN & PTNT.

Xây dựng thôn mới kiểu còn khó khăn hơn rất nhiều yêu cầu càng được nâng lên, đặc biệt là lĩnh vực về môi trường, an ninh, người đầu quân nhập ngũ. Bên cạnh đó, yêu cầu bắt buộc để đạt được các mẫu nông thôn mới là phải có mô hình thôn thông minh bao gồm: Đồng cộng cộng nghệ thuật tổ chức; Giao tiếp thông minh; Thương mại điện tử; Du lịch thông minh; Dịch vụ xã hội.

– Hà Nội khắc phục những khó khăn trên như thế nào để có những dấu ấn riêng về nông thôn mới Thủ đô, thưa đồng chí?

– Tiêu chuẩn bắt đầu để đạt được nông thôn mới kiểu mẫu là phải có mô hình thôn thông minh, đây là một tiêu chí khó, nhưng cũng là hướng phát triển phù hợp xu thế thời đại, góp phần tạo bản sắc riêng cho nông thôn thôn mới Hà Nội. Đối với bộ tiêu chí này, hiện thành phố đã được Sở Thông tin và Truyền thông tin bảo trì, xây dựng hướng dẫn để giúp các địa phương triển khai thực hiện. Hà Nội sẽ bám sát đô thị hóa mục tiêu để có hướng đi mới, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, hệ thống truyền thông và hiện đại. Trong đó, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, ứng dụng số hóa trong quá trình phát triển để xây dựng nông thôn hiện đại.

Cùng với việc phát triển kinh tế, Hà Nội tập trung nguồn lực phát huy thế mạnh làng nghề, giá trị di sản văn hóa lịch sự năm văn hiến của Thủ đô. Theo đó, Hà Nội sẽ xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái trải nghiệm, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh; phát triển làng quê du lịch chuỗi trên nền tảng hạ tầng hiện đại, truyền thông nông thôn kiến ​​trúc; phát triển hỗ trợ dịch vụ cùng một nông nghiệp cho mỗi làng quê Hà Nội là điểm đến có những dấu ấn riêng. Hà Nội sẽ tập trung phát triển các mô hình nông nghiệp gắn với điều kiện, thế mạnh về sinh thái tại mỗi địa phương liên kết khai thác tối đa nguồn lực văn hóa, di tích, làng nghề để xây dựng sản xuất chuỗi ; string du lịch… Trong những năm tới, Hà Nội tiếp tục nỗ lực phấn đấu là “điểm sáng” của cả nước về việc xây dựng nông thôn mới.

– Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *