Bảo đảm hiệu quả công việc tiếp theo

Rate this post

(HNM) – Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021” của Ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong đó, để bảo đảm hiệu quả của công việc tiếp cận, bên cạnh công việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cần thiết phải có giải pháp về cơ chế, phù hợp chính sách với thực tế tình hình.

Tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố, số 34 phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: Tiến Thành

Còn lại chế độ hạn chế

Báo cáo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, về tiếp dân thường xuyên, tiếp xuất của lãnh đạo cơ quan quản lý cấp, trong kỳ báo cáo (ngày 1-7-2016 đến ngày 1) 7-2021) cơ quan quản lý các cấp trên cả nước đã tiếp tục 2.781.675 lượt công dân. So với quy định, tỷ lệ quân đội tiếp tục theo định kỳ của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đạt tỷ lệ lần lượt là 56%, 94% và 49% …

Từ thực tế của địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng chia sẻ, việc tiếp dân của lãnh đạo huyện được thực hiện đúng quy định. Giai đoạn 2016-2021, Chủ tịch UBND huyện tiếp dân 107 ngày, Chủ tịch UBND 16 xã, thị trấn tiếp dân 4.041 ngày. “Tuy nhiên, công ty tiếp quản trong giai đoạn này cũng tồn tại, hạn chế. Còn tình trạng giao dịch Phó Chủ tịch công ty thay thế Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã, khi theo quy định của Luật Tiếp công dân, Chủ tịch UBND các cấp phải trực tiếp tiếp tục công chúng ”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng nói.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, trong kỳ giám sát, các cơ quan hành chính thường xuyên 265.506 lượt công dân; lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp theo kỳ 68.614 lượt; Tiếp tục xuất 4,493 lượt. 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp 145 lượt với 367 người, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Trọng Đông cũng nêu thực tế, cơ sở vật chất ở cấp xã còn nhiều hạn chế; the layout the room of the public public at the Trụ sở của UBND một số nơi chật hẹp, không thuận lợi; công việc bố trí tư pháp – hộ tịch hoặc công ty địa phương tiếp quản, thiếu nghiệp vụ, kinh nghiệm, năng lực, chế độ chuyên môn…

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Quốc hội nhận định, công việc định mức thường xuyên của một số cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thiết lập không phù hợp và không có khả năng bảo mật. Nguyên nhân làm một số quy định của pháp luật về tiếp tục dân sự có những người bất cập nhất, cần tiếp tục Nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền xem sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Cần đánh giá tiếp công dân của người đứng đầu

Nhận tiếp công và giải quyết khiếu nại, nếu có mối quan hệ rất quan trọng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, địa phương tiếp tục tốt thì sẽ được giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở. . Bên cạnh đó, nếu tiếp tục công việc tốt thì sẽ hạn chế khiếu nại, nếu giải quyết khiếu nại tốt thì sẽ hạn chế tính năng khiếu nại. “Còn lại nếu không làm tốt thì có kiến ​​nghị sinh khiếu nại, ở dưới sai cơ sở thì công việc khiếu nại lên. Khởi động lúc khởi động chỉ là khiếu nại, nhưng về sau sẽ thành lập đơn tố cáo, bỏ mất an ninh thứ tự ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, về cơ chế, chính sách pháp luật, theo Luật Tiếp dân thì Chủ tịch UBND cấp xã một tuần phải có một ngày tiếp theo dân, Chủ tịch UBND cấp 1 tháng có 2 day next, Chủ tịch UBND cấp tỉnh một tháng phải có một ngày tiếp theo. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng trong trường hợp bất khả kháng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không bố trí được thời gian thì cấp phó có thể tiếp tục và phản hồi toàn bộ, tiếp nhận những nội dung, thông tin của công ty và giải quyết bình thường, cũng bảo đảm xử lý hiệu quả các kiến ​​nghị của dân cư. “This is an through information must be decelling a full way about the problem Tiếp theo công dân trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Lê Minh Cường nhấn mạnh.

Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho biết, Đoàn giám sát đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát render toàn bộ quy định về tiếp công dân, giải quyết kiến ​​nghị, phản hồi của địa phương để bảo đảm hệ thống tốt nhất với các cơ quan cấp trên và phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, đồng chí Dương Thanh Bình cũng cho rằng, Thanh tra Chính phủ cần đánh giá toàn diện để thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại. Trong đó tập trung đánh giá công việc tổ chức tiếp theo người đứng đầu, về mô hình Ban tiếp công dân cấp huyện, việc tiếp công dân trực tuyến, việc xem lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc giải quyết các đơn kiến ​​nghị, phản ánh của công chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *