Ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến ​​quan trọng của nhiều dự án luật

Rate this post

(HNMO) – Sáng 19-9, tại Nhà Quốc hội, bên dưới Quân chủ của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp chuyên đề luật tháng 9 -2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ Phiên họp chuyên đề về công tác lập pháp của Ban Thường vụ Quốc hội tháng 9 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 19 đến 24-9 để xem xét, chỉnh sửa luận 17 nội dung quan trọng liên quan đến các dự án luật, kế hoạch và quyết định của Quốc hội.

Cụ thể, Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​7 dự án luật bao gồm: Dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi); Giá Luật Dự Án (bản sửa đổi); Dự án xã Luật Hợp tác (sửa đổi); Đấu thầu dự án (sửa đổi); Khám phá dự án Luật, chữa bệnh (bản sửa đổi); Dự án Luật Đất đai (bản sửa đổi); Dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Cục trưởng Thường vụ Quốc hội cũng xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động của Quốc hội, Cục trưởng Thường vụ Quốc hội hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua: Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016 / UBTVQH13 về thị trường phân loại; dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của nghị quyết số 1211/2016 / UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và chính đơn vị phân loại; Việc điều chỉnh Luật xây dựng chương trình, lệnh năm 2022 (về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá).

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến ​​về các dự án Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội về: Việc huy động, quản lý và sử dụng các hoạt động nguồn lực máy tác vụ phòng, Covid-19 chống dịch; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; triển khai thực hiện các quyết định của Quốc hội về các mục tiêu chương trình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo đói giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế – xã hội đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021; công việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 / QH13 và Nghị quyết số 51/2017 / QH14 của Quốc hội về việc thay đổi thông tin mới của chương trình, giáo dục khoa học giáo dục.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến ​​về dự thảo quyết định của Quốc hội về thí nghiệm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; giải pháp thắc mắc xử lý, bất cập tại một số BOT dự án / thu phí.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan quản lý tập trung cho ý kiến ​​những vấn đề lớn, quan trọng, các vấn đề mà nội dung có ý kiến ​​khác nhau, cơ sở chính, căn cứ cứ pháp lý, kinh nghiệm quốc tế, nhu cầu thực hiện để tiếp tục làm sâu sắc và hoàn thiện hơn dự án luật.

“Các viên chức thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu cho ý kiến ​​chuyên sâu với các lĩnh vực, nhất là những nội dung thuộc Hội đồng Dân tộc, Các ngành của Quốc hội, các Ban của các Ban Thường vụ Quốc hội có chuyên môn sâu. Đồng thời, chúng ta phải cho ý kiến ​​toàn diện các dự án luật, ý kiến ​​đóng góp nổi tiếng để phiên họp có chất lượng cao nhất ”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự án Luật Giao dịch điện tử (bản sửa đổi) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *