Bắc Ninh triển khai tiêu chuẩn, hiệu quả công việc tiếp theo, giải quyết năng khiếu nại, tố cáo

Rate this post

Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2021, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dân sự theo quy định của Tiếp công dân 28.854 ngày / 60 tháng. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 57 ngày, Chủ tịch UBND cấp huyện 917 ngày (8 huyện, thành phố), Chủ tịch UBND cấp xã tiếp 27.800 ngày (126 xã, phường, thị trấn).

Hằng năm, UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành sẽ thông báo lịch tiếp dân hàng tháng và niêm yết công khai tại phòng tiếp dân tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan để mọi công dân đều có thể xem và dễ dàng nắm bắt được.

Kỳ hạn công ty của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Nếu lịch tiếp dân định kỳ trùng lặp ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày tiếp dân sẽ được bố trí vào những công việc tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (ngồi thứ tư từ trái qua) tiếp công dân.  (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (ngồi thứ tư từ trái qua) tiếp công dân. (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)

Riêng trong năm 2020, 2021 tổ hợp biến hóa Covid-19 đại dịch, có những điểm do dịch thuật phát sóng, tỉnh Bắc Ninh must be the current way of the social Association in the time long, do that must change the format tiếp dân từ trực tiếp sang gián tiếp, tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân gửi qua điện.

Ngoài công việc định kỳ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn tổ chức tiếp tục xuất ra nếu công dân có việc phát sinh hoặc công dân có nhu cầu.

Sau mỗi kỳ công khai phiên bản, đầu ra, Ban Tiếp công dân đều ban hành Thông báo kết quả tiếp theo để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến ​​nghị , phản hồi của công ty theo quy định và đạt được những kết quả cụ thể.

Thực hiện quyết định số 1849 / QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363 / KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, qua rà soát 6 công việc trên địa chỉ bàn tỉnh, kết quả có 5 việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định, Kết luận, Văn bản giải quyết; 1 công việc có kết luận của Cơ quan điều tra Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối với các công việc có thể có sai phạm.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 1910 / KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, qua rà soát 5 công việc trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết 5/5 vụ.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc quản lý người đứng đầu các cơ quan quản lý trong công việc của công ty, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được tỉnh quản lý, chỉ đạo.

Một dân cư phiên bản của Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh.  (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)
Một dân cư phiên bản của Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh. (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)

Trọng quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành, UBND) các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 60 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra xác nhận trách nhiệm, các hạn chế, thiếu sót của thủ trưởng các cơ quan điều hành chính trong công việc, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉnh sửa . trên 86%.

Với quan điểm giải quyết cùng, điểm đáp ứng, thỏa mãn từng công việc bảo đảm lợi ích của công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, kết quả từ công việc tiếp theo, giải quyết đơn thư khiếu nại của tỉnh Bắc. Ninh đã góp phần làm giảm bớt sự việc của người làm việc phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng gây tập đoàn về an ninh thứ tự.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh hướng tới tiếp tục hoạt động tập trung làm tốt công việc quản lý nhà nước về công việc của công ty, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là, chắc chắn tình trạng khiếu kiện đông người, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tiếp dân tỉnh để xử lý kịp thời khi có việc phát sinh . Cùng với đó, công việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực thi Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, cũng được tăng cường; các quy định liên quan về khiếu nại, tố cáo đối với bộ phận, nhân dân được chú trọng đẩy mạnh, truyền thông,…

Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số đầu tiên từ công ty số Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số đầu tiên từ công ty số

Ngày 6/9, in khổ Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, Lãnh đạo tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông …

Bắc Ninh không ngừng nỗ lực cải thiện các điều hành số, phương pháp quản trị Bắc Ninh không ngừng nỗ lực cải thiện các điều hành số, phương pháp quản trị

Ngày 30/8, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội thảo cải thiện các điều hành chỉ số, …

Bắc Ninh đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Hủa Phăn (Lào) Bắc Ninh đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước, ngày 05/4/2012, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã ký Bản ghi nhớ về …

Bắc Ninh triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, giúp người lao động 'an cư lạc nghiệp' Bắc Ninh triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, giúp người lao động ‘an cư lạc nghiệp’

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các huyện, thành phố rà soát nhanh chóng hồ sơ …

Bắc Ninh hỗ trợ các dự án trọng điểm Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025 Bắc Ninh hỗ trợ các dự án trọng điểm Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã làm Lễ tổng hợp Phật Tích – Đại Đồng Thành và họp Ban chỉ đạo thực hiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *