Xây dựng Hà Nội tầm tầm là trung tâm du lịch lớn của khu vực

Rate this post

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, đơn vị được chú trọng triển khai, phát huy dân chủ trong các hoạt động của Sở, coi đây là nhiệm vụ, giải pháp để tạo ra sự việc đoàn kết, hệ thống nhất, phát huy vai trò của bộ quản lý, công việc, của các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính của cơ quan.

Xây dựng Hà Nội tầm tầm là trung tâm du lịch lớn của khu vực
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo.

Đáng chú ý, Sở Du lịch đã phát huy dân chủ trong giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức , trách nhiệm, chất lượng của bộ phận đội ngũ, công việc của sở.

Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang điều chỉnh, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính của Sở, nhất là trong công việc thực hiện “nhiệm vụ kép” , vừa phòng, chống Covid-19, vừa phục hồi và phát triển ngành Du lịch Thủ đô thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sau khi nghe các ý kiến ​​trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả được xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của Sở Du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Sở Du lịch trong công việc cải tiến thủ tục hành chính. Đến nay, Sở niêm yết công khai 26/26 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết trên phần mềm dịch vụ trực tuyến của Thành phố; đồng thời xây dựng tổng đài tiếp nhận và giải đáp về thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Sở Du lịch yêu cầu theo dõi kết quả của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc của Thủ đô la hiến tặng năm.

Special, Sở Du lịch cần tiếp tục quán triệt văn bản của Trung ương, Thành phố về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với người đứng đầu chủ đề. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, bởi mặc dù có sự cố gắng, cố gắng, nhưng chỉ số cải cách hành năm 2021 của Sở xếp hạng thứ 14/22, cơ quan tương đương.

Đồng thời, quan tâm xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể chính trị – xã hội sở trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở để xây dựng Bộ quản lý, công việc, thành viên Sở Du lịch đoàn kết, nhất là hệ thống , nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính được giao, xây dựng thủ đô Hà Nội xứng tầm là trung tâm du lịch của cả nước và khu vực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *