Vì sao Quảng Nam thu hồi đất Khu du lịch sinh thái Chim Ngói?

Rate this post

Tỉnh Quảng Nam đã thu hồi đất, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói; render không có căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân vừa ký báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về Dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói và giải quyết đơn của ông Bùi Xuân Hiển, Giám đốc Công ty TNHH Mùa Vàng.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, tổ chức thanh tra, ban hành kết hợp thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn thành phố Hội An, trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói đã bảo đảm đúng quy định của pháp luật

Sau khi kết thúc thanh tra, xử lý kết thúc thanh tra, thanh tra đối tượng không thực hiện được việc khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đến nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thu hồi đất, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Mùa Vàng đối với dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói. Kế hoạch của tỉnh Quảng Nam cũng đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Other surface, theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) của thành phố Hội An được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt thì diện tích đất thuộc phạm vi dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói đã được quy hoạch vào cây xanh đất. Vì vậy, không có căn cứ pháp lý để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói.Khu du lịch sinh thái Chim Ngói được đề xuất thực hiện trên địa bàn thành phố Hội An.
Khu du lịch sinh thái Chim Ngói được đề xuất thực hiện trên địa bàn thành phố Hội An.

Dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói được tỉnh Quảng Nam thỏa thuận địa điểm và cho phép Công ty TNHH Mùa Vàng khảo sát, lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch sinh thái và bán hàng lưu niệm tại Cồn Dâu, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu, thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An) tại Thông báo số 182 / TB-UB ngày 09/6/2005.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tổng mặt bằng xây dựng vào năm 2006; cho thuê đất với diện tích 32.301m2 vào năm 2007 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1194 / QĐ-UBND ngày 16/4/2007 với diện tích 41.710m2.

Công ty TNHH Mùa Vàng đã được tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 41.710 m2.

Tuy nhiên, dù Dự án đã được cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng từ năm 2007 đến năm 2010, Công ty TNHH Mùa Vàng không triển khai đầu tư xây dựng Dự án.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3338 / QĐ-UBND ngày 14/10/2010 về thanh tra liên kết tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức tại thành phố Hội An, trong đó có dự án Khu du lịch sinh thái Miền Chim Ngói của Công ty TNHH Mùa Vàng.

Năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kết luận thanh tra số 2977 / KL-UBND. Theo Kết luận thanh tra, kể từ khi được UBND tỉnh thu hồi đất và cho thuê từ ngày 22/02/2007 đến thời điểm UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra, Công ty TNHH Mùa Vàng chưa được cấp giấy chứng nhận. Licence build, is not yet started to build the addend item of project, Công ty đã phạm quy tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003.

Ngày 21/11/2011, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3751 / QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty TNHH Mùa Vàng và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam quản lý.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kết luận thanh tra và thu hồi đất Dự án, từ năm 2011 đến trước ngày 03/6/2022, ông Bùi Xuân Hiển – Giám đốc Công ty TNHH Vàng mùa không khiếu nại văn bản theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông ấy gửi nhiều đơn có nội dung đề nghị và các văn bản, tờ trình có nội dung đề nghị và các cấp có thẩm quyền xem xét, để tiếp tục thực hiện dự án.

Các đơn đề nghị của ông Bùi Xuân Hiển đã được UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Hội An và các cơ quan chức năng xử lý, trả lời đơn theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng về màn trình diễn đơn ngày 25/11/2020 của ông Bùi Xuân Hiển về đề nghị thành lập khác nhân để tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Chim Ngói, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam is not a most system to set a new kernel to going to the head private project do not ensure the rule of law about the head private.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *