Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Rate this post

Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai ghi nhận và biểu dương Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức diễn đàn mang tính thời sự, có chất lượng và chiều sâu. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng và tính toán thiết bị của công ty bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong công việc xác định vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ tham gia công việc này.

To phát huy và làm tốt vai trò của tuổi trẻ trong tham gia nền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Bùi Huyền Mai yêu cầu Đoàn Thanh niên thành phố cần tập trung làm việc tốt để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư vấn cho bộ phận quản lý, đoàn viên, thanh niên để nhận và có trách nhiệm, ý kiến ​​trước mọi âm thanh, thủ đoạn “diễn biến hòa hợp”, các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự động chuyển đổi” hóa “; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội đối với từng bộ phận quản lý, cấp ủy viên, đoàn viên, thanh niên khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận với các bài viết on the social network pages has an warning.

Tại diễn đàn, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Nguyên phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã chia sẻ các phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các tổ chức Đoàn, trong đó, lưu Bộ quản lý Đoàn cần trang bị bad information, toxin; viết bài đấu tranh phản bác; use the thao tác chia sẻ (share), bình luận (comment), thích (like)… một cách có hiệu quả, nhất là ưu tiên nhiều vào việc chia sẻ thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, kết quả phòng, chống tiêu cực; Bộ quản trị, viên chức, dân biểu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đồng chí Chu Hồng Minh, Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội: Trọng nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng , tích cực tham gia xây dựng các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao của Trung ương Đoàn, Thành ủy – UBND thành phố; 100% cơ sở trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã thành lập và duy trì fanpage, facebook tuyên truyền; sáng tạo về nội dung, thay đổi mới truyền thông phương thức, giáo dục thông qua việc sử dụng các công cụ hữu ích; nhiều tuyến, bài sắc bén, đấu tranh phản ứng của các trò chơi, tự luận đa phương của các thế lực thù địch.

Tại diễn đàn, các đại biểu bàn luận, phân tích, đánh giá, đưa ra quan điểm, ý kiến ​​và đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao vai trò của thế hệ trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng. Party. Trong đó, tập trung vào nền tảng bảo vệ công cộng tư tưởng của Đảng – trạng thái và giải pháp trong giai đoạn hiện nay; vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong nền tảng bảo vệ công cộng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; chia sẻ các mô hình, kết quả hoạt động tại đơn vị địa phương trong nền tảng tư tưởng nền tảng bảo vệ của Đảng.

Tin, ảnh: VIỆT TRUNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *