Tốt lành hành động điển hình dương lịch

Rate this post

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15, ngày 14-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bảng thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường Nhấn mạnh: Về tổng thể, công việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ phát triển kinh tế – xã hội được Đảng, Quốc hội ra đề.

Các kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn này đã góp phần nâng cao hiệu quả trong phần quản lý, sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế. Nhờ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh (bình quân 6,8% trong các năm 2016-2019); big Balance for kinh tế được bảo đảm ngày càng chắc chắn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước được củng cố và tăng cường, ….

Đặc biệt, nhiều dịch vụ kinh tế gây thất thoát vốn, tài sản nước được xử lý nghiêm, thu hồi vốn, tài sản nước lớn, có tác dụng cảnh báo, cấp phép, hạn chế các hoạt động tiêu cực, tham quan, lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản Nhà nước, đai và tài nguyên, sản xuất …

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Thường vụ Quốc hội đều cho rằng, nội dung giám sát là đúng đắn, kịp thời; đánh giá cao Đoàn giám sát tối đa của Quốc hội thực hiện tổ chức giám sát và có chuẩn bị báo cáo công phu, chi tiết, đầy đủ; góp ý vào một số trọng tâm của chuyên đề giám sát từng sự việc, danh mục, dự án rõ ràng, đi kèm là kiến ​​nghị và cách thức triển khai báo cáo, thảo luận về giám sát trước Quốc hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, đây là cuộc giám sát có quy mô, phạm vi rất rộng và có kỳ vọng rất lớn của Ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan cử tri từ Trung ương cho đến địa phương cũng như nhân dân, cử tri nói chung.

Đặt nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng có kết quả là giám sát thực hiện, đáp ứng được yêu cầu thực hiện, Quốc hội ban hành được quyết định, được tạo ra một bước chuyển biến thể hiện, căn bản trong công việc tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với công việc đấu tranh phòng, chống tham gia và tiêu cực mà cả hệ thống đang nỗ lực thực hiện.

“Trong quyết định này, Quốc hội nên phát động cuộc vận hành về tiết kiệm, chống lãng phí cho công việc này ngày càng chất lượng, thiết bị, hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị và lưu báo cáo giám sát cũng phải xác định rõ các phương thức, đơn vị, bộ ngành làm tốt công việc thực thi tiết kiệm, chống lãng phí với những điển hình cần biểu dương.

Theo dự kiến, báo cáo giám sát chuyên đề này sẽ được Quốc hội hóa tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10-2022.

THẢO PHƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *