Toder thủ đô có riêng bản sắc

Rate this post

(HNMO) – Chiều 29-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm việc với Học viện Nông nghiệp nhằm tìm kiếm giải pháp hữu hiệu, tận dụng “chất xám” đội ngũ khoa học, vị trí của Học viện in chính sách tham khảo, chương trình phát triển lớn của Hà Nội; đồng thời, gỡ khó khăn, vướng mắc của Học viện …

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi học.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) Hà Nội Tạ Văn Tường thông tin: Hà Nội có 17 huyện, 1 thị xã và 5 quận còn sản xuất nông nghiệp với 198,454 ha đất nông nghiệp lâm nghiệp, sử dụng 58,91% tổng diện tích của thành phố.

Time to, nông nghiệp Hà Nội tập trung phát triển theo tiểu vùng sinh ra trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch; tập trung phát triển rừng và kinh tế dưới tán rừng.

Trọng đề chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đặt vấn đề: Phát triển nông nghiệp Hà Nội nằm trong top 3 của cả nước. Mặc dù thế này đóng góp vào GRDP của Thủ đô không lớn nhưng có nghĩa, vai trò lớn trong đời sống kinh tế – xã hội khu vực ngoại thành. Nếu không gia tăng giá trị cho các vùng nông nghiệp theo hướng của chủ sở hữu, nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái, thì rất khó nâng cao giá trị.

Theo ông Tạ Văn Tường, thông qua lợi thế, thế mạnh của Học viện Nông nghiệp, Nông nghiệp Hà Nội đề xuất hợp tác với Học viện một số nội dung như: Phối hợp, tham gia xây dựng các văn bản phạm vi luật, chương trình, kế hoạch, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội; giúp Hà Nội triển khai xây dựng hoặc hoàn thiện các công trình nuôi dưỡng, nuôi thủy sản có ứng dụng công nghệ mới để phát triển nuôi dưỡng, thủy sản chủ, tuần hoàn, sản xuất sản phẩm có giá trị cao; tăng cường phối hợp chuyển đổi kết quả của các khoa học nghiên cứu đề tài có tính năng thi, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới thân thiện với môi trường …

Tham dự buổi làm việc, có nhiều giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp và lãnh đạo ngành Nông nghiệp, các cơ sở, ngành trên địa bàn thành phố.

Về hướng phát triển cho nông nghiệp Hà Nội, theo GS.TS Trần Đức Viên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp, Hà Nội có 2 lợi thế căn bản, đó là gần các địa phương, dịch vụ, viện, nghiên cứu cơ sở lớn của quốc gia; big width field. Nông nghiệp phát triển Hà Nội cần dựa vào quy hoạch thành phố gắn với các đô thị vệ tinh, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất chất lượng cao. Về nông nghiệp quy hoạch, Hà Nội đang có 3 vùng: Vùng nông nghiệp, vùng đồng bằng, vùng đồi gò, nhưng đối với trường Hà Nội, cần phải tư duy phát triển theo hướng trường xuất khẩu, thị trường đô thị và thị trường các tỉnh lân cận. Nếu tư duy trường được định hình với sản phẩm xuất, thì sẽ có phù hợp lựa chọn.

Tham dự buổi làm việc, nhiều giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp cho rằng, nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội là khoảng trống lớn khi thanh niên hiện nay có quá nhiều select the nghiep. Với big power, Hà Nội should have the main list support. Khi có nguồn nhân lực chất lượng cao, thì nông nghiệp Hà Nội tự khắc có các đặc điểm của mô hình. Sẵn sàng học viện bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất để hỗ trợ các địa phương của Hà Nội.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền quyết định, những người đóng góp của các nhà khoa học, quản lý của Học viện sẽ là căn cứ, gợi ý để Hà Nội có quyết sách mới cho phát triển nông nghiệp nghiệp.

Liên quan đến các kiến ​​nghị của Học viện Nông nghiệp về xây dựng, quản lý đất đai …, thành phố sẽ nỗ lực cùng các đơn vị để giải quyết các điểm trong thời gian sớm nhất.

Theo TS Phạm Bảo Dương – Học viện Nông nghiệp, tính đến tháng 6-2022, Học viện đào tạo riêng cho Hà Nội 14.173 kỹ sư, cử nhân, bác sĩ thú y; 2.348 thạc sĩ và 24 tiến sĩ. Đây là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của nông nghiệp Thủ đô nói riêng và kinh tế Thủ đô nói chung.

Nông nghiệp học viện Việt Nam cũng đã phối hợp với các cơ sở, ngành, địa phương của Hà Nội thực hiện các ứng dụng nghiên cứu. Giai đoạn 2011-2022, Học viện thực hiện 630 đề tài khoa học công nghệ các cấp trên địa bàn thành phố. Nhiều công nghệ đã được áp dụng rộng rãi và cho hiệu quả hoạt động tích cực trong việc nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp Hà Nội, chẳng hạn như: Đề án “Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển đô thị Hà Nội xanh đến năm 2030, định hướng năm 2050 “; Đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn gen vi sinh vật Hà Nội”; Đề án “Quy hoạch, quản lý và phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan thành phố Hà Nội”; Đề xuất tài liệu “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nông dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *