Thúc đẩy chuyển đổi số máy chủ cho học tập suốt đời sau Covid-19 đại dịch

Rate this post

Bình Phước: Cổng thông tin điện tử


(CTTĐTBP) – Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2022 diễn ra từ ngày 01 – 07/10 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi số máy phục vụ cho học tập suốt đời sau Covid-19”. Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 01/10.

hoc tap suot doi

Ảnh minh họa

Tuần lễ hưởng ứng dụng học tập được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về trò chơi chuyển đổi đối với học tập đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các quyền hạn, các ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ vĩnh viễn học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong tiền cảnh báo mới bình thường sau Covid-19 đại dịch.

Các hoạt động chính của Tuần lễ bao gồm: Đẩy mạnh và thay đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng / trang thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và trò chơi chuyển đổi số trong công việc cung cấp cơ hội học tập cho mọi người. Treo băng rôn, hiệu ứng tại các cơ sở giáo dục, các khu công nghiệp, nhà máy, văn phòng, cơ quan và công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

Triển khai hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập theo hình thức trực tiếp, hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm mục đích lan tỏa thông điệp và chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thực thi. Triển khai trực tuyến chương trình học, hỗ trợ mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện hoạt động dạy, học và hoạt động; tạo điều kiện để xây dựng cơ sở giáo dục, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng / trang điện tử thông tin của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, Nghiên cứu khoa học … góp phần từng bước phát triển hệ thống sinh thái chuyển thay đổi số hoạt động dạy, học.

Khuyến khích hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực hợp tác nghệ thuật, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp huấn luyện, tìm kiếm kỹ năng hướng dẫn, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, Bộ phận quản lý, công nhân viên chức, người lao động trên địa chỉ bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng, trò chơi miễn phí có tính chất giáo dục kết hợp giải trí tốt để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Tăng cường phối hợp với các đại học, viện học, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm trong công việc cung cấp các nguồn tài nguyên học mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, đa phương tiện học liệu, mô phỏng phần mềm và các học liệu khác). Liên kết, liên kết với giáo dục thường xuyên hệ thống để phục vụ yêu cầu học tập suốt đời của người dân.

Khuyến khích các hình thức báo cáo, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực lực lượng yếu tố của dân công ty trong thời đại đại số và toàn cầu hóa; khuyến khích dân và cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

Nội dung trên được UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tại Công văn số 2768 / UBND-KGVX ngày 28/9 / Năm 2022./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *