Thủ tướng trì hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính

Rate this post

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 705 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự kiến ​​hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các trưởng Bộ, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực viễn thông.

Phát biểu hội nghị khai báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua và dự báo thời gian tới tình hình thế giới có nhiều biến động. Time to here, Chính phủ tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề để ứng phó với tình hình như hội nghị về sự ổn định của các loại thị trường vốn, bất động sản, thị trường lao động, khóa tài chính điều hành, tiền tệ … Trong đó, liên kết chặt chẽ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa tiền tệ chính sách và khóa; tiền tệ chính sách phải quan trọng, chắc chắn, linh hoạt; key policy must be open with important center, important point, effect.

Hội nghị toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, người quản lý người dân, doanh nghiệp nằm trong chuỗi hoạt động đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn để cùng thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các đối tượng lớn, ổn định đời sống vật chất của thần dân …

Thủ tướng cho biết, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những cấu trúc thành phần quan trọng của chiến lược thể chế phát triển (một trong ba chiến lược), trong đó tập trung cải tiến cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Quan điểm: Lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính.

Cải tiến cách thức điều hành luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quan trọng xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững chắc, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự việc phát triển của đất nước.

Hiện đại hóa công cụ chỉ đạo, là công cụ quan trọng trong thay đổi quốc gia quản trị mới theo hướng đại diện; quan trọng trụ cột trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. To be done to the task of this quan trọng, rất cần thay đổi mới về nhận thức, tư duy và hoạt động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghi. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Nhờ sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong việc cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục; khơi dậy và huy động mọi nguồn để phát triển đất nước; nâng hiệu lực cao, hiệu quả trong công việc chỉ đạo của các quyền điều hành chính của các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục để nhanh chóng khơi thông thông tin, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục hồi, phát triển nước trong tiền cảnh cảnh hiện nay.

Theo Thủ tướng, mục tiêu của Hội nghị hôm nay là đánh giá một cách tổng thể, khách hàng, toàn diện, chuyên sâu các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo , dân người điều hành, doanh nghiệp qua thời gian; kết quả đạt được; những công việc chưa được làm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ có thể từ nay đến năm 2025, bảo đảm thực hiện hết, phù hợp với tình hình thực tế nhằm mục đích triển khai có hiệu quả, thực hiện chất lượng công việc.

Với mới tinh thần và ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng, Hội nghị về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành người phục vụ, doanh nghiệp là hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm hành động.

Tin tức tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *