Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch chỉ cần ra khả năng phát huy nguồn lực

Rate this post

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng; Trưởng Bộ Kế hoạch và Tư vấn Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng, đồng chủ trì phiên họp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thẩm định Tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác hoạch định có nghĩa là rất quan trọng. Chúng tôi làm nhiều quy hoạch, như quy hoạch, khu vực, tỉnh, quy hoạch ngành, sản phẩm, quy hoạch đến cấp huyện, xã. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thực hiện quy hoạch cấp quốc gia.

Quy hoạch tổng thể quốc gia hết sức quan trọng, cụ thể hóa đường ngắn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), các quyết định chuyên ngành của Trung ương. “Chúng tôi làm Kế hoạch 5 năm và Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội, từ đó bám sát, cụ thể hóa quy hoạch để thi, thực hiện được”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh điểm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự thay đổi và sức mạnh bắt nguồn từ lòng dân”. Với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, Quy hoạch phải chỉ ra được các chức năng khác, cơ hội nổi bật, lợi thế cạnh tranh, từ đó có giải pháp phù hợp để phát huy tối đa các nguồn lực. Trong đó, nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài (gồm con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa – lịch sử); bên ngoài nguồn lực là quan trọng, phạm vi (gồm vốn, công nghệ, khoa học quản lý, đào tạo nhân lực…). Cùng với đó là phải coi trọng tính năng của quy hoạch; cần xem xét các hành lang phát triển, vùng động lực, vùng tăng trưởng…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, công việc xây dựng quy hoạch là quan trọng, nhưng công việc thẩm định còn quan trọng hơn. This is a hard job by the first time, not have money, quy mô rộng, nhiệm vụ lớn, tạp chí chủ đề, chủ đề cảm, do đó, phải giữ tập đoàn, hệ thống nhất, phát huy dân trí, trí tuệ files, listening to the comment of nhau, quyết định đa số với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bảo đảm chất lượng và công việc tiến độ.

Do đó, Hội đồng có vai trò quan trọng, vì thẩm định quy hoạch là công việc hết sức quan trọng, chỉ ra những vấn đề thi để làm, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, mang lại hiệu quả, đạt được tiêu đề mục.

Định hướng bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của nước

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thẩm định tổng hợp quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Dương Giang / TTXVN.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thành lập theo Quyết định số 965 / QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đất nước giai đoạn 2021 – 2030, tập trung vào bố cục và tổ chức không gian hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, môi trường an ninh và bảo vệ có tầm quan trọng của cấp quốc gia, quốc tế và có các phân vùng trong phạm vi cả nước.

Build Quy hoạch tổng thể quốc gia là nhiệm vụ lớn, khó khăn, phức tạp, không có tiền tệ, nhưng đây cũng là cơ hội để đánh giá lại một cách thực hiện, tổng thể, thông qua đó, xuất đề hướng bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển của đất nước, mở không gian phát triển mới, cơ hội phát triển mới, động lực phát triển mới để đạt được mục tiêu, khát vọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch tổng hợp, tổng hợp, đáp án liên kết phân phối, liên cấp, với sự tham gia, vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, nghiên cứu viện, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Tư vấn đã phối hợp với 16 bộ, xây dựng Báo cáo Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia (các điểm, mục tiêu và định hướng ưu tiên phát triển) . Báo cáo Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Thường trực Chính phủ, Chính phủ, Ban Quản lý Chính phủ thảo luận, cho ý kiến ​​nhiều lần. Trên đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các bộ, xây dựng 41 phần quy hoạch, và nghiên cứu, tích hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Bộ trưởng Kế hoạch và Tư vấn Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế để hoàn thiện quy hoạch; gửi xin ý kiến ​​các bộ, ngành, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương và 5 Tờ khai của Quốc hội, các chuyên gia và địa phương, đồng thời đăng tải hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia trên Cảng Điện tử thông tin của Bộ Kế hoạch và Tư vấn để lấy ý kiến ​​rộng rãi của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tham khảo nhiều kinh nghiệm quốc tế, trong đó có quy hoạch quốc gia của các nước như Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản – các nước có nhiều điều kiện tương đồng và mức độ phát triển cao hơn trong khu vực – để tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức thiết lập và nội dung quy hoạch quốc gia ở các nước nêu trên. Đồng thời, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã nâng cấp các chuyên gia hỗ trợ Nghiên cứu, góp ý cho các nội dung lớn của Báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Quy hoạch tổng thể quốc gia đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Xác định các điểm quan trọng về việc phát triển quốc gia; xác định và định hướng phát triển cho các vùng hoạt động, tăng trưởng cực mạnh; hình thành các trục và hành lang kinh tế; hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng để hỗ trợ hình thành các hành lang kinh tế và sớm hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại các hiệu lực vùng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *