Thu hồi tài sản tham quan vẫn là một hạn chế trong phòng, chống tham vọng

Rate this post

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về kết quả giải quyết và trả lời kiến ​​nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung về thu hồi tài sản tham chiếu.

Thu hồi tài sản tham khảo là “big problem”

Theo phản hồi của cử tri tỉnh Vĩnh Long, TP HCM, thời gian qua công tác phòng, chống nắng có nhiều chuyển động tích cực phát hiện và xử lý nhiều dịch vụ nhưng vẫn chưa thể hoạt động.

Cử tri kiến ​​nghị cần quyết định xử lý các cá nhân, tổ chức có điều hành vi tham chiếu; quy định khung hình cho các vi tham chiếu ở mức độ nặng hơn; hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn để tẩu tán tài sản, thu hồi tối đa tài sản tham gia.

Các cơ quan cần có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản của bộ phận quản lý. “Đặc biệt, hiện nay cần quan tâm đến bộ thu nhập không phù hợp với hiện tài sản của họ”, cử tri nêu.

Thanh tra Chính phủ cho hay, thu hồi tài sản tham quan là “vấn đề lớn trong phục hồi kết quả của đèn tham chiếu”. Vì vậy, những năm qua, nhiều biện pháp tăng cường sức mạnh hồi phục tài sản do tham quan đã được áp dụng.

“Cùng với việc phát hành, xử lý các công việc, vụ án tham quan, kinh tế, các cơ quan có chức năng quan trọng, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng phạm tội tham chiếu ngay từ giai đoạn tra, không đế tán gẫu, hợp pháp hóa tài sản tham chiếu ”, báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho hay.

Đồng thời, khuyến khích phạm tội tự nguyện nộp tài sản tham gia, khắc phục hậu quả, thiệt hại do phạm tội gây ra cho Nhà nước.

Với các biện pháp thực hiện, theo Thanh tra Chính phủ, kết quả thu hồi tài sản “năm sau cao hơn năm trước”.

Thanh tra Chính phủ nhận định, thu hồi tài sản tham chiếu vẫn là một trong những hạn chế trong công tác phòng, chống tham chiếu.

Nguyên nhân chủ yếu là số tiền phải thu hồi rất lớn, bài hát người phải thi hành án không có tài sản hoặc tài sản bảo đảm thấp giá trị; thời gian giải quyết các vụ án, công việc kéo dài, tài sản tẩu tán, che giấu …

Ngoài ra, còn có câu hỏi về cơ chế, thế giới trong công việc xử lý tài sản, ảnh hưởng đến quá trình thi hành; in a number of the service is still the fields of a left to the resing, the method is the same same, gặp nhiều khó khăn…


Thu hồi tài sản là một tiêu chí đánh giá về phòng, chống tham quan

Luật Phòng chống tham vọng năm 2018 quy định tài sản tham quan phải được thu hồi, tịch thu cho Nhà nước hoặc trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp. Coi như công việc thu hồi tài sản tham quan là một trong những tiêu chí đánh giá về công tác chống thấm hồi sinh.

Luật cũng quy định về hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham quan, theo đó, quy định của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong biên soạn tài sản, phong tỏa sáng tài khoản, tịch thu hoặc thu hồi tài sản tham gia và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp.

Viện KSND Tối cao là cơ quan Trung ương về hợp tác quốc tế thu hồi tài sản tham chiếu trong tuyên phạt; tiếp nhận, yêu cầu tương ứng với tư pháp hình sự của nước ngoài về thu hồi tài sản tham gia xử lý và đề nghị nước ngoài thực hiện yêu cầu tương ứng với tư pháp hình sự về thu hồi tài sản tham gia của Việt Nam.

Xử lý bad of range of range to the thu hồi tài sản

To rotion status on, lift the rate rate of recovery document, Thanh tra Chính phủ đề tài đến nhiều giải pháp.

Các cơ quan chức năng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công việc, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công việc, chống tham gia nói chung và thu hồi tài sản bị giết. , failed to exit in the case of the break, kinh tế nói riêng để phát hiện, chỉnh sửa, xử lý các trường hợp sai phạm liên quan đến thu hồi tài sản, nhất là việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong thi hành án.

Tăng cường phối hợp, tích cực hoạt động hơn nữa trong thu hồi tài sản, nhất là công việc kê biên, phong tỏa, tạm giữ phục vụ cho tổ chức thi hành án, thu hồi tối đa tài sản bị cướp bóc, thất bại thoát trong tham chiếu dịch vụ, kinh tế.

Tiếp tục quan tâm kiện toàn, cố định đội ngũ ngũ cơ quan Thi hành án dân sự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng và năng lực của bộ ngũ sự đội.

Các cơ quan cũng sẽ xử lý điểm thu hồi tài sản bị cướp đoạt, thất thoát trong các vụ án, kinh tế tồn đọng, kéo dài

“Kiếm điểm, làm rõ trách nhiệm của các liên quan cá nhân trong thi hành chậm một số bản đồ có thi hành điều kiện; công ty tổ chức bán đấu giá nhiều tài sản bị mất giá (so với giá thị trường); if has a range of the mark must be process by the rule of the law ”, báo cáo nêu rõ.

Xây dựng kế hoạch triển khai quốc gia cơ sở dữ liệu về kiểm tra tài sản, thu nhập

To the recovery of the documented, quy định của tòa án đạt hiệu quả, tránh trạng thái cùng với tài sản, Thanh tra Chính phủ cho rằng, các cấp, ngành cần phối hợp và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, như: nâng cao tính năng trung thực, trách nhiệm trong kê khai tài sản, thu nhập của bộ phận, chức năng; has a format of processors processors in the list of the documented, thu nhập.

Giải pháp nữa là có cơ chế hỗ trợ giao dịch không sử dụng tiền mặt, hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch mua bán, bán các sản phẩm tài sản có giá trị lớn để thuận tiện trong việc kiểm tra thu nhập cũng như truy tìm tài nguyên Tán tản sản phẩm.

Chính phủ ban hành Nghị định số 130 về kiểm tra tài sản, thu nhập của người có chức năng, quyền hạn. Thủ tướng cũng ban hành Quyết định số 390 phê duyệt Đề án “xây dựng quốc gia cơ sở dữ liệu về kiểm tra tài sản, thu nhập”.

“Đây là quan cơ sở dữ liệu trong phòng, chống thấm nước nói chung và công việc hồi sinh tài sản tham quan nói riêng”, Thanh tra Chính phủ cho biết, xây dựng kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia này in all water…


Nghiên cứu, cơ chế xuất đề

Cử tri TP HCM và Đà Nẵng kiến ​​nghị Chính phủ giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, công việc; ngăn chặn ngay khi phát hiện có tài sản không minh bạch, không để cho các nhà quản lý phân tán tài sản.

Theo Thanh tra Chính phủ, để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham quan và xử lý vi phạm bất hợp pháp, Thủ tướng lãnh đạo Bộ Tư pháp Nghiên cứu, xây dựng Đề án về cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, thực hiện nghiên cứu, đề xuất cơ chế xử lý hình sự làm giàu bất hợp pháp, nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham

Đồng thời, đề nghị Viện KSND Tối thiểu phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành có Nghiên cứu liên quan, đề xuất hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự nhằm tăng cường hiệu quả xử lý phạm vi Thu hồi tài sản trong quá trình giải quyết các công việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *