The main position for the same same method

Rate this post

(HNMO) – Chiều 27-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Khu vực Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương Dẫn đầu Đoàn kiểm tra Thành ủy Tổ chức Quốc gia Việt Nam thành phố Hà Nội kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX tại quận Ba Đình.

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã thực hiện Điều lệ sát với yêu cầu new of Hà Nội, đó là chính quyền đô thị; tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. 14 phường trên bàn đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận đến phường và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công việc truyền thông, vận hành các lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận hành, điển hình như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam”. Hằng năm, có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 85,2% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Thực hiện “Tang văn minh tiên tiến”, số ca hỏa táng trong nhiệm kỳ đạt trên 90%. 100% địa bàn dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5%.

Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thực hiện 3-4 cuộc giám sát độc lập, phản biện xã hội từ 2 cuộc trở lên. Mặt trận Tổ quốc giám sát độc lập 1-2 cuộc, phản biện 1-2 cuộc và giám sát chuyên đề, phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp, quyền chính với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và với nhân dân. 100% khu dân cư có nòng cốt là tuyên truyền phổ biến pháp luật. Theatreation ratio of a company is a rate on 80%. 100% Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường nắm bắt và báo cáo không kịp tình trạng nhân dân ở địa phương …

Time to, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình sẽ tiếp tục sự kiện Bộ điều khiển; thường xuyên thay đổi mới phương pháp làm việc, thay đổi nội dung mới, tuyên truyền phương pháp, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng vận hành, các phong trào thi đua yêu nước. Đa dạng hóa định dạng, tập hợp nội dung, liên kết các lực lượng xã hội, tăng cường hệ thống phối hợp nhất nội dung hoạt động tạo ra đồng thuận cao trong xã hội …

Về công tác thi đua – khen thưởng, năm 2022, 14 phường đã đăng ký và hoàn thành các mô hình sáng kiến, cải tạo tập trung về việc xây dựng đô thị, môi trường bảo vệ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, Lãnh đạo Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, vận chuyển, nâng cấp nhận thức của các cấp, các ngành về trò chơi, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp tục theo dõi và công cụ có thể thông qua các quyết định đại hội đồng, Điều lệ chiến đấu bằng các quy định, các công cụ có thể trong công việc, kịp thời phát hiện các vấn đề không phù hợp với yêu cầu thực hiện tiễn để sửa đổi kiến ​​nghị. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, giám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong các trận đấu, đặc biệt ở cơ sở.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng lưu ý, Mặt trận quận Ba Đình cần phải có tư vấn giải pháp thay đổi nội dung hoạt động mới, thiết lập dấu ấn, vai trò trong hệ thống chính của local. Tập hợp nhiều công cụ giám sát, phản biện xã hội theo hướng tăng cường, nội dung chọn lọc có trọng tâm, hệ thống. Tiếp tục lo liệu công việc, đặc biệt là bộ quản lý ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện đề án mới thi đua – khen thưởng thực chất, công việc đúng người, mô hình nhân rộng. Thông qua đó, được tạo sự tỏa sáng và ghi nhận của xã hội và nhân dân đối với các trận đấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *