Tạo lợi ích môi trường cho thanh niên về quá trình khởi tạo và chuyển đổi số

Rate this post

(HNMO) – Chiều 16-9, Thành đoàn Hà Nội tổ chức diễn đàn số 1 kể về “Vai trò đầu tiên của Đoàn Thanh niên trong thúc đẩy mới sáng tạo và phát triển kinh tế số”, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu chính thức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng tham dự.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao quyền quyết định thực hiện 5 đề án trong Chương trình số 07-CTr / TU cho Thành đoàn Hà Nội.

Phát biểu chủ đề, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, đây là diễn đàn có tầm quan trọng đặc biệt thể hiện tính chất ban đầu, kích hoạt tuổi trẻ Thủ đô trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn được lãnh đạo thành phố quan tâm, giao nhiệm vụ và là cơ hội để các cấp Đoàn tiên phong triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào công việc thực hiện, góp phần phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi động sáng tạo nói riêng và tham gia xây dựng phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô nói chung…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn thảo luận một số nội dung chính liên quan đến thay đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia thay đổi mới sáng tạo, kinh tế số. Trong đó một số tham luận nổi bật như: Sáng tạo trẻ Bách Khoa trong nền kinh tế số; tổ chức Đoàn với công việc hỗ trợ sinh viên khởi động, chuyển đổi mới sáng tạo; sinh viên tiên phong thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia chuyển đổi số để xây dựng chính quyền đô thị; phát triển thay đổi năng lực mới tạo ra doanh nghiệp thành phố trong thời đại công nghệ 4.0…

Ghi nhận các ý kiến ​​tham khảo có thể nhận thức, vai trò, vị trí của thanh niên đối với những vấn đề quan trọng trong sự phát triển của đất nước và Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh mẽ, công việc thành phố Hà Nội trao quyền thực hiện 5 đề án trong chương trình số 07-CTr / TU về “Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 -2025 ”của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) đã thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của thành phố giao cho tổ chức Đoàn Thanh niên.

Các đại biểu tham khảo tại diễn đàn.

“Tôi đánh giá cao bản dự thảo. Đây là vấn đề quan trọng của đất nước, Thủ đô mà Đoàn Thanh niên cần tiếp cận toàn diện, sâu sắc ”, Phó Bí thư Thành ủy quyền nhận.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đoàn Thanh niên thành phố cần xác định chức năng, nhiệm vụ của mình là thu hút, tập hợp, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên. Đối với vấn đề mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên cần quan tâm đến câu chuyện truyền cảm hứng, thân thiện, tạo môi trường thuận lợi về việc khởi động và chuyển đổi thiết bị bảo mật số, hiệu quả. Đồng chí đề nghị, tổ chức đoàn là cơ quan tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế số….

“Tôi mong muốn Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội sẽ tạo thông lệ, động viên các sinh viên tham gia 5 đề án này một cách tích cực, hiệu quả. Từ đó, tạo tiền đề cho tuổi trẻ tham gia thực hiện mục tiêu đến năm 2025, đưa khoa học công nghệ và thay đổi mới để tạo ra sự kiện trở thành lực lượng chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô; đưa Hà Nội trở thành trung tâm Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển đổi mới sáng tạo đầu của cả nước ”, Phó Bí thư Thành ủy nói.

Tại diễn đàn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức 5 chủ đề trọng điểm để tiến hành triển khai, thực hiện Chương trình số 07 CTr / TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. Cụ thể, Đề án 1: Hình thành mạng lưới không gian hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp, chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đề án 2: Xây dựng nền tảng số hóa đầu tư đổi mới sáng tạo; Đề án 3: Xây dựng nền tảng kỹ năng làm việc và khởi động nghiệp vụ cho sinh viên (4SV) và Lạc bộ khởi động, thay đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề án 4: Build the programme and grow up speed to create at the school big learning, library, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề án 5: Tổ chức sự kiện, cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nhân, thanh niên, sinh viên và học sinh Thủ đô.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *