Tăng cường tác động chống đánh bạo lực, làm hại trẻ em

Rate this post

Bình Phước: Cổng thông tin điện tử


(CTTĐTBP) – Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai Công điện số 03 / CĐ-LĐTBXH ngày 17/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường hoạt động phòng chống bạo lực, nhóm trẻ em.

Bao Tong dai 111 zalo 03 sm copy
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khuyến khích đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện liệt kê các giải pháp chống bạo lực, phân loại hại trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với thực tế tình hình của địa phương. Người đứng đầu quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và người chịu trách nhiệm về kết quả của công việc chống bạo lực, làm hại trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em; triển khai thực hiện các quy định của Luật trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; triển khai theo quyền kiểm tra hỗ trợ, có thể cho trẻ bị bạo lực, bị hại … với trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người thiết lập trẻ, người trực tiếp làm việc với trẻ em và kiến ​​thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bị tổn hại cho trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí ưu tiên nhiều thời lượng, bài phổ biến kiến ​​thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng đánh bạo lực, hại trẻ em; phát hiện, lên chương trình đánh bạo lực, bị hại trẻ em; bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; tuyên truyền về Luật trẻ em và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục về phòng chống bạo lực, làm hại trẻ em.

Đồng thời, yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công việc nâng cao hiệu quả công việc phòng, phát hiện và xử lý các hành vi bị hại trẻ em; thực hiện công việc tốt, giải quyết tin báo, định tội phạm vi và pháp luật về trẻ em, nhất là thông báo tin tức, liên quan đến bạo lực, phạm vi giáo dục trẻ em. Bảo đảm 100% các thông báo, tố cáo về phạm vi tổn thất trẻ em được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, khách hàng, xử lý theo quy định, không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh thứ tự. Phổ biến, hướng dẫn công cụ cấp dưới quy trình, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi bạo lực, bị hại trẻ em; các thiện pháp tra cứu đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị thiệt hại về tình dục; nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng công ty về điều tra, xử lý phạm vi trẻ em.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các trường học tiêu chuẩn bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, tổn hại trẻ em; tăng cường kiến ​​thức giáo dục về giới hạn và kỹ năng phòng tránh bạo lực, làm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh; chủ động phát hành các trường học sinh có dấu hiệu bị đánh đập, bị tổn hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện công việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân chỉ đạo các tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý các vụ việc bạo lực, phân loại trẻ em bị hại; rà soát hồ sơ, dịch vụ đánh bạo lực, làm hại trẻ em (nếu có) để xử lý điểm, không để tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, Đề nghị ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, vận hành hội viên, đoàn viên và xã hội lên án mạnh, kịp thời phát hiện, tố cáo vi phạm hành động, phân loại trẻ em, đặc biệt là bị hại trẻ em. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *