Sửa Luật Đất đai: Không ‘đẻ’ ra vướng mắc mới, chống cài cắm lợi ích

Rate this post

Sua Luat Dat dai: Khong 'de' ra vuong mac moi, chong cai cam loi ich hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN)

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề luật, sáng 22-9, Ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến ​​lần đầu về dự án Luật Đất đai (bản sửa đổi).

Đây là dự án Luật rất quan trọng và rất khó. Vì thế, ngay từ giai đoạn các cơ quan chủ trì chỉnh sửa trong quá trình chuẩn bị, Khối Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội chủ động từ sớm, từ xa, tổ chức nhiều cuộc làm việc trực tiếp với cơ quan chỉnh sửa và cơ quan chủ quản để quá trình chuẩn bị thành dự án Luật đạt chất lượng cao nhất.

Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất

The Verge Chính phủ đã nêu rõ mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án Luật. Việc xây dựng Luật nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết chéo trạng thái, mâu thuẫn trong chính sách, pháp luật có liên quan đến đai đất; giải quyết các vấn đề thắc mắc, tồn tại từ thực hiện công việc quản lý, sử dụng đất.

Mục tiêu tiếp theo là tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế …, bảo đảm hài hòa và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất, nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh.

Dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi) gồm 16 chương, 240 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 156 điều; bổ sung mới 36 điều kiện và bỏ đi 8 điều.

Dự thảo luật có thể định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các quyết định của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt, dự thảo Luật có thể chế độ tổng quát hóa 3 mục tiêu, 6 mục tiêu có thể, 6 giải pháp nhóm và 8 chính sách nhóm tại Nghị quyết số 18-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực thi tiễn, phù hợp với xu thế phát triển.

Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, hệ thống quản lý nhất định đối với đai đất và các quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đai đất; new change, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý chặt chẽ đất về số lượng, chất lượng …

Trình báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Khu kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết Thường trực Ban Kinh tế tán thành sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện Luật Đất đai với những người quản lý đã được nêu trong trình bày. Chính phủ. Fptshop.com.vn số 81 / KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của Ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL / TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng luật pháp kỳ Quốc hội hội khóa XV.

Thường trực ban Kinh tế đề nghị trong quá trình chỉnh sửa cần lưu ý bảo đảm sự phù hợp, tương thích giữa Luật Đất đai và các bộ luật có liên quan, thực hiện tiêu chuẩn của Nghị quyết số 18-NQ / TW là đến năm 2023, hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số bộ luật liên quan, bảo đảm đồng tính, hệ thống nhất.

Sua Luat Dat dai: Khong 'de' ra vuong mac moi, chong cai cam loi ich hinh anh 2
Chủ nhiệm ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm định. (Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN)

Ngoài ra, ban biên tập đánh giá kỹ hơn về tính tương thích của dự thảo Luật với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; tiếp tục kiểm tra các quy định của dự án Luật và chế độ hóa đầy đủ, các công cụ có thể hơn các điểm quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ / TW.

Thường trực ban Kinh tế cũng đề nghị rà soát các trường hợp thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh (Điều 69), thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng ( Điều 70), xác định các tiêu chí, trường thuộc điều kiện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để lựa chọn, thu hồi đất tràn lan, sai bản chất, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất thu hồi …

Chỉ có thể hóa những gì đủ chín, đủ điều kiện và đã được quyết định bởi Trung ương

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ban hành dự án Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng luật trong nhiệm kỳ này.

Quá trình xây dựng, cuối cùng kết quả của dự án này là ví dụ sinh động nhất để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật của các cơ quan Chính phủ, Quốc hội và cơ quan chủ quản; could not be the current of the party server is into the main policy, the law of the Nhà nước; năng lực kiến ​​tạo phát triển, gỡ bỏ vướng mắc khó khăn trước, không “đẻ” ra khó khăn, vướng mắc mới; công khai, minh bạch, chống tiêu cực, cài đặt lợi ích trong quá trình xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội chỉ trách nhiệm của các cơ quan rất lớn, các luật khác cố gắng rồi thì luật này cố gắng gấp bội mới đáp ứng được yêu cầu.

Đánh giá cao sự chuẩn bị từ rất sớm của cơ quan chỉnh sửa, các cơ quan tham gia xây dựng dự án Luật và đủ điều kiện Quốc hội cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải làm kỹ lưỡng từ đầu tiên kỳ họp; on nguyên tắc chế độ quản lý của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết số 18-NQ / TW.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự án Luật chỉ có thể hóa những gì đủ chín, đủ điều kiện và có quyết sách của Trung ương; Còn cái nào chưa đủ chín và chưa có quyết định thì không được đưa vào.

Công việc xây dựng này luật phải bảo đảm quán nguyên tắc trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ, đã được thực hiện chứng minh là đúng, vận hành thông tin và được thực hiện Reboot trung ương is true.

Edit, bổ sung các quy định nhằm phục vụ cho các câu hỏi an toàn, bất cập trong thực tiễn, nhưng phải bảo đảm các tính năng tổng thể, chiến lược lâu dài, hợp thức hóa đối kháng và hóa các phạm vi hiện nay.

Cơ quan chỉnh sửa cần đánh giá kỹ thuật lưỡng tính, trên tinh thần lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể, doanh nghiệp, người dân.

Chủ nhiệm Ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đánh giá cao quá trình chuẩn bị hồ sơ, dự án Luật của Chính phủ, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường – với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo; đồng thời đánh giá cao báo cáo thẩm định bộ phận Kinh tế của Quốc hội khá kỹ lưỡng.

Sua Luat Dat dai: Khong 'de' ra vuong mac moi, chong cai cam loi ich hinh anh 3
Chủ nhiệm Ban tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN)

Thống nhất với sự sửa đổi cần thiết Luật Đất đai, Chủ nhiệm Mệnh lệnh nêu rõ vấn đề được người dân, xã hội mong đợi.

Góp ý về các công cụ thể, Chủ nhiệm ban Tư pháp đề nghị rà soát các luật liên quan đến Luật Đất đai và việc xử lý trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Đất đai với luật khác, xác định thứ tự Ưu tiên, luật lệ áp dụng nguyên tắc như thế nào để đảm bảo tính nhất quán của luật pháp hệ thống.

Dự thảo luật có tới 80/240 điều chỉnh quy định của tiết mục hướng dẫn Chính phủ. Chủ nhiệm Ban tư vấn đề nghị xem xét luật tối đa hóa các quy định và giảm bớt các hướng dẫn của Chính phủ để bảo đảm các công cụ, tính toán minh bạch của Luật.

Nêu rõ thu hồi đất là một định chế quan trọng trong Luật Đất đai, bà Lê Thị Nga cho rằng cần quy định chặt chẽ nội dung này; in that the plug-in the plug-in bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể, tiêu chí cụ thể Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ / TW; rà soát kỹ lưỡng các trường hợp thu hồi đất để đảm bảo tính chính xác, phù hợp, lựa chọn sử dụng trong thực thi.

Chủ nhiệm Ban tư pháp cũng đề nghị cân nhắc lại quy định Nhà nước thu hồi đất đối với dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại. This school must be apply to the autregated between people and the business case in the true request at Nghị quyết 18-NQ / TW. Nghị quyết 18-NQ / TW quy định tiếp tục thực hiện cơ chế thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Chủ nhiệm Ban hành pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng quy định về thu hồi đất không thể hóa được tinh thần Nghị quyết 18-NQ / TW, cơ bản thừa kế Luật hiện hành, vẫn theo hướng liệt kê mà không có Cannotized target item, condition, the tool focus can be recovery as Nghị quyết yêu cầu. Do đó, ban biên tập cần rà soát, đánh giá kỹ hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *