Shark Kevin OLeary thành lập quỹ Web3, trở thành công dân UAE

Rate this post

Kevin OLeary có kế hoạch khởi động một quỹ đầu tư tập trung vào Web 3.0 có Cipher tên.

Ông nói: “Chúng tôi phải tìm ra lý do để đưa công nghệ này vào nền kinh tế.”

Doanh nhân người Canada cho biết gần đây ông đã trở thành Công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất to “Tự làm việc”.

UAE đã thu hút đầu tư từ một số đại gia đình lớn nhất trong tiền điện tử, bao gồm các giao dịch sàn FTX, Binance và Crypto.com.

OLeary is the user title to be the company of the Web3 with as way as user to the language of the money trading FTX and is home capital to Vòng tròn.

Tiền điện tử vẫn chưa tăng trở lại sau sự cố sập Terra-LUNA vào tháng 5, một sự kiện làm cho các nhà quản lý trên toàn thế giới quan tâm đến việc xây dựng các quy tắc cho tiền điện tử.


Xem thêm:

Shark Kevin OLeary thành lập quỹ Web3, trở thành công dân UAE

5 on 50 đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *